Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
coagulation:pc [10.11.2015 16:53]
admin
coagulation:pc [23.10.2017 11:53] (текуща)
admin
Ред 10: Ред 10:
 ^Условия за пробовземане |през целия ден ​ | ^Условия за пробовземане |през целия ден ​ |
 ^Референтни стойности ​ |70-140 ​ | ^Референтни стойности ​ |70-140 ​ |
-PC e витамин К-зависим когулационен инхибитор,​ който регулира активността на фактори Vа и VIIIа. Намира се в неактивна форма в плазмата. Физиологичният активатор на  PC е тромбинът,​ свързан с тромбомодулин. За да прояви напълно антикоагулантния си ефект ​ PC изисква наличие на кофактор -  ​Protein ​S (PS).+PC e витамин К-зависим когулационен инхибитор,​ който регулира активността на фактори Vа и VIIIа. Намира се в неактивна форма в плазмата. Физиологичният активатор на  PC е тромбинът,​ свързан с тромбомодулин. За да прояви напълно антикоагулантния си ефект ​ PC изисква наличие на кофактор -  ​[[coagulation:​ps|Протеин ​S (PS)]].
  
 Активираната форма на РС има съществено значение за регулиране на: Активираната форма на РС има съществено значение за регулиране на:
coagulation/pc.txt · Последна промяна: 23.10.2017 11:53 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki