Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
coagulation:pc [23.10.2017 11:53]
admin
coagulation:pc [06.06.2019 10:13] (текуща)
admin
Ред 4: Ред 4:
 ^Пълно наименование на теста|Тест за активност на Протеин C | ^Пълно наименование на теста|Тест за активност на Протеин C |
 ^Мерни единици ​ |%  | ^Мерни единици ​ |%  |
-^Методика ​ |Хромогенен ​метод |+^Методика ​ |Кинетично спектрофотометрично с хромогенен ​субстрат |
 ^Други имена ​ |Протеин C, Protein C  | ^Други имена ​ |Протеин C, Protein C  |
-^Материал ​ |Цитратна кръв ​ | +^Материал ​ |Цитратна кръв ​(епруветка със синя капачка) ​ | 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Центрофугиране ​до  30 мин. след венепункцията. Отделената плазма се замразява веднага. Транспортира се замразена
-^Условия за пробовземане |през целия ​ден  +^Условия за пробовземане |4 часова хранителна пауза; 6 месеца след тромботичен епизод;​ 2 седмици след спиране на терапията със Синтром;​ 2 месеца след раждане или аборт; ​
-^Референтни стойности ​ |70-140 ​ |+^Референтни стойности ​ |70-140 ​ |
 PC e витамин К-зависим когулационен инхибитор,​ който регулира активността на фактори Vа и VIIIа. Намира се в неактивна форма в плазмата. Физиологичният активатор на  PC е тромбинът,​ свързан с тромбомодулин. За да прояви напълно антикоагулантния си ефект ​ PC изисква наличие на кофактор -  [[coagulation:​ps|Протеин S (PS)]]. PC e витамин К-зависим когулационен инхибитор,​ който регулира активността на фактори Vа и VIIIа. Намира се в неактивна форма в плазмата. Физиологичният активатор на  PC е тромбинът,​ свързан с тромбомодулин. За да прояви напълно антикоагулантния си ефект ​ PC изисква наличие на кофактор -  [[coagulation:​ps|Протеин S (PS)]].
  
coagulation/pc.txt · Последна промяна: 06.06.2019 10:13 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki