Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Последна версия Both sides next revision
coagulation:ps [10.11.2015 16:54]
admin
coagulation:ps [23.10.2017 11:55]
admin
Ред 10: Ред 10:
 ^Условия за пробовземане |през целия ден ​ | ^Условия за пробовземане |през целия ден ​ |
 ^Референтни стойности ​ |65-145 ​ |  ^Референтни стойности ​ |65-145 ​ | 
-PS е витамин К-зависим плазмен протеин,​ кофактор на активирания ​Protein ​С (РС). Циркулира в плазмата в две форми:+PS е витамин К-зависим плазмен протеин,​ кофактор на активирания ​[[coagulation:​pc|Протеин ​С (Protein C)]]. Циркулира в плазмата в две форми:
   * свободен – 40% и   * свободен – 40% и
   * свързан комплексно с С4b-свързващ протеин ​ (С4b-bр - binding protein) – 60%;   * свързан комплексно с С4b-свързващ протеин ​ (С4b-bр - binding protein) – 60%;
  
-Само свободният PS има активност като кофактор на активирания ​Protein ​С като усилва действието му. Затова определянето на свободния PS дава по-полезна информация от определянето на общото количество на протеина. PS притежава и самостоятелно антикоагулантно действие. Участва в процесите на контрол при образуването на тромбина и фибринолизата. +Само свободният PS има активност като кофактор на активирания ​[[coagulation:​pc|Протеин ​С (Protein C)]] като усилва действието му. Затова определянето на свободния PS дава по-полезна информация от определянето на общото количество на протеина. PS притежава и самостоятелно антикоагулантно действие. Участва в процесите на контрол при образуването на тромбина и фибринолизата.
  
 Дефицитът на PS е свързан с увеличен риск от тромбози. Той може да се дължи на: Дефицитът на PS е свързан с увеличен риск от тромбози. Той може да се дължи на:
coagulation/ps.txt · Последна промяна: 06.06.2019 10:12 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki