Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
coagulation:ps [23.10.2017 11:55]
admin
coagulation:ps [06.06.2019 10:12] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Протеин S (PS) ====== ====== Протеин S (PS) ======
 ^LOINC ​ |31102-7 | ^LOINC ​ |31102-7 |
-^Кратко наименование|Протеин S  |+^Кратко наименование|PS  |
 ^Пълно наименование на теста|Тест за активност на свободния Протеин S | ^Пълно наименование на теста|Тест за активност на свободния Протеин S |
 ^Мерни единици ​ |%  | ^Мерни единици ​ |%  |
-^Методика ​ |Коагулационен метод |+^Методика ​ |Коагулометрично (хронометричен метод|
 ^Други имена ​ |Протеин S, Protein S  | ^Други имена ​ |Протеин S, Protein S  |
-^Материал ​ |Цитратна кръв ​ | +^Материал ​ |Цитратна кръв ​(епруветка със синя капачка) ​ | 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Центрофугиране ​до  30 мин. след венепункцията. Отделената плазма се замразява веднага.Транспортира се замразена
-^Условия за пробовземане |през целия ​ден  | +^Условия за пробовземане |4 часова хранителна пауза; 6 месеца след тромботичен епизод;​ 2 седмици след спиране на терапията със Синтром;​ 2 месеца след раждане или аборт; ​ | 
-^Референтни стойности ​ |65-145 ​ | +^Референтни стойности ​ |65-145 ​ ​| ​
 PS е витамин К-зависим плазмен протеин,​ кофактор на активирания [[coagulation:​pc|Протеин С (Protein C)]]. Циркулира в плазмата в две форми: PS е витамин К-зависим плазмен протеин,​ кофактор на активирания [[coagulation:​pc|Протеин С (Protein C)]]. Циркулира в плазмата в две форми:
   * свободен – 40% и   * свободен – 40% и
coagulation/ps.txt · Последна промяна: 06.06.2019 10:12 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki