Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

coagulation:thrombofilia [10.11.2015 11:29]
admin създадена
coagulation:thrombofilia [10.11.2015 12:24] (текуща)
admin
Ред 7: Ред 7:
   * [[coagulation:​mthfr|Мутация С677Т в гена за метилентетрахидрофолатредуктаза (MTHFR)]]   * [[coagulation:​mthfr|Мутация С677Т в гена за метилентетрахидрофолатредуктаза (MTHFR)]]
 Тромбофилията представлява повишена склонност на кръвта да се съсирва,​ което може да доведе до възникване на тромби – състояние,​ обозначено като тромбоза. Предразположението към образуване на тромби може да произтича от наследствени фактори,​ придобити състояния или по-често от комбинацията и на двете. ​ Известните придобити рискови фактори включват обездвижване,​ хирургична намеса,​ травма,​ лупус антикоагулант,​ злокачествено заболяване,​ бременност,​ послеродов период и хормонална терапия. Генетичните рискови фактори са наследствени нарушения,​ засягащи коагулацията на кръвта като: Тромбофилията представлява повишена склонност на кръвта да се съсирва,​ което може да доведе до възникване на тромби – състояние,​ обозначено като тромбоза. Предразположението към образуване на тромби може да произтича от наследствени фактори,​ придобити състояния или по-често от комбинацията и на двете. ​ Известните придобити рискови фактори включват обездвижване,​ хирургична намеса,​ травма,​ лупус антикоагулант,​ злокачествено заболяване,​ бременност,​ послеродов период и хормонална терапия. Генетичните рискови фактори са наследствени нарушения,​ засягащи коагулацията на кръвта като:
- ​-дефицит на естествените антикоагуланти (протеин Cпротеин ​S и антитромбин),​ които обаче са много рядко срещани - под 1%);+ ​-дефицит на естествените антикоагуланти ([[coagulation:​pc|Protein С (PC)]][[coagulation:​ps|Protein ​(PS)]] ​и [[coagulation:​at|Антитромбин ​(АТ)]]), които обаче са много рядко срещани - под 1%);
 С по-голяма честота се срещат:​ С по-голяма честота се срещат:​
   * Свръхпродукция на фактори на кръвосъсирването (фактор V Leiden ,​протромбин G20210A);   * Свръхпродукция на фактори на кръвосъсирването (фактор V Leiden ,​протромбин G20210A);
coagulation/thrombofilia.txt · Последна промяна: 10.11.2015 12:24 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki