Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
default_sidebar_left [27.09.2012 02:32]
admin
default_sidebar_left [07.10.2013 18:45] (текуща)
cibalab
Ред 4: Ред 4:
   * [[ind|Индекс]]   * [[ind|Индекс]]
   * [[lab:​start|Помощни теми]]   * [[lab:​start|Помощни теми]]
-Изследвания:​+Видове изследвания:​
 <nspages -h1 -subns -nopages -exclude:​playground:​ -exclude:​shared:​ -exclude:​wiki:​ -exclude:​lab: ​ -textNS=""​ -simpleList -r> <nspages -h1 -subns -nopages -exclude:​playground:​ -exclude:​shared:​ -exclude:​wiki:​ -exclude:​lab: ​ -textNS=""​ -simpleList -r>
default_sidebar_left.txt · Последна промяна: 07.10.2013 18:45 от cibalab
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki