Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doctorsinfo:monthly_bulletin [03.04.2019 10:10]
dokov
doctorsinfo:monthly_bulletin [19.04.2019 14:52] (текуща)
dokov
Ред 34: Ред 34:
 |**м.02.2017г.** - ИЗСЛЕДВАНЕ НА PARVOVIRUS B19| |**м.02.2017г.** - ИЗСЛЕДВАНЕ НА PARVOVIRUS B19|
 |**м.01.2017г.** - Диагностика на сепсис и инфекциозни заболявания на ЦНС| |**м.01.2017г.** - Диагностика на сепсис и инфекциозни заболявания на ЦНС|
 +
 +=== 2016г. ===
 +|**м.12.2016г.** - Диагностика на гастроинтестинални инфекции посредством мултиплексен ДНК тест (PCR)|
 +|**м.11.2016г.** - Респираторен панел – мултиплексен PCR|
 +|**м.10.2016г.** - Феритин – диагностична значимост|
 +|**м.09.2016г.** - Измерване на тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи ​ P2Y12 - инхибитори|
 +|**м.08.2016г.** - Измерване на инхибираната тромбоцитна агрегация при употреба на аспирин с помощта на Aspirin test|
 +|**м.07.2016г.** - ТЕСТОВЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА|
 +|**м.06.2016г.** - ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА МАРСИЛСКА ТРЕСКА|
 +|**м.05.2016г.** - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ХЕРПЕСЕН ВИРУС ТИП 6|
 +|**м.04.2016г.** - PCR- базиран тест за детекция на метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA) - FluoroType MRSA|
 +|**м.03.2016г.** - Q треска,​ Марсилска (средиземноморска) треска,​ Parvovirus B19, Човешки херпес вирус тип 6 (HHV-6), Легионелоза,​ Висцералната лайшманиоза|
 +|**м.02.2016г.** - Измерване на свободни леки вериги (sFLC) в серум|
 +|**м.01.2016г.** - ИЗСЛЕДВАНЕ НА Q ТРЕСКА|
 +
 +=== 2015г. ===
 +|**м.12.2015г.** - Мястото на инсулина за оценка на инсулиновата резистентност|
 +|**м.11.2015г.** - Имуноаналитично определяне на инсулин - проблеми|
 +|**м.10.2015г.** - ТУМОРНИТЕ МАРКЕРИ - Приложение при заболявания на храносмилателната система и черния дроб|
 +|**м.09.2015г.** - АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ|
 +|**м.08.2015г.** - PCR-базиран тест за детекция на Chlamydia trachomatis - FluoroType CT|
 +|**м.07.2015г.** - Immunolab IgG screen Nutritional тест за изследване за хранителна нетолерантност|
 +|**м.06.2015г.** - EDTA-ЗАВИСИМА ПСЕВДОТРОМБОЦИТОПЕНИЯ|
 +|**м.05.2015г.** - Комбиниран скринингов тест за диагностика на гастроинтестинално кървене и възпаление|
 +|**м.04.2015г.** - МИКРОБИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР ​ НВ & L - модерна технология на бързо откриване на растежа на бактерии|
 +|**м.03.2015г.** - Нов подход на измерване на СУЕ - автоматичен анализатор ROLLER 20PN|
 +|**м.02.2015г.** - Диагностика на токсокароза (ларва мигранс)|
 +|**м.01.2015г.** - Човешки секс хормон-свързващ глобулин (Human sex hormone-binding globulin; SHBG)/​(Testosterone-estrogen Binding Globulin; TeBG)|
 +
 +=== 2014г. ===
 +|**м.12.2014г.** - {{:​doctorsinfo:​info_bul_12-2014.pdf|АНТИФОСФОЛИПИДНИ АНТИТЕЛА (АФЛА) – част II}}|
 +|**м.11.2014г.** - {{:​doctorsinfo:​info_bul_11-2014.pdf|АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ (АФЛС) – част I}}|
 +|**м.10.2014г.** - Лабораторията преди клиниката при тиреоидните дисфункции|
 +|**м.09.2014г.** - Съотношение албумин/​ креатинин в урината Urine Albumin Creatinine Ratio, UACR, ACR)|
 +|**м.08.2014г.** - Диагностика и поведение при тирeоидни заболявания по време на бременност и постпартум. Част II: Най-чести заболявания|
 +|**м.07.2014г.** - НОВИ ПЕРОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ-ПРИЛОЖЕНИЕ,​ПРЕДИМСТВА|
 +|**м.06.2014г.** - Тестове за доказване на лаймска борелиоза|
 +|**м.05.2014г.** - Диагностика и поведение при тирeоидни заболявания по време на бременност и постпартум. Част I: Промени в тирeоидните тестове|
 +|**м.04.2014г.** - Въглехидратнодефицитен трансферин(CDT)|
 +|**м.03.2014г.** - HOMA-INDEX ЗА ОЦЕНКА НА ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)|
 +|**м.02.2014г.** - ЗАХАРЕН ДИАБЕТ – ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ|
 +|**м.01.2014г.** - Инсулиноподобен растежен фактор I (Insulin-like Growth Factor I, IGF-I)|
 +
 +=== 2013г. ===
 +|**м.12.2013г.** - {{:​doctorsinfo:​info_bul_12-2013.pdf|Еритропоетин (Erythropoietin,​ EPO)}}|
 +|**м.11.2013г.** - {{:​doctorsinfo:​info_bul_11-2013.pdf|Тропонин}}|
 +|**м.10.2013г.** - ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИКОАГУЛАНТИ ОТ ГРУПАТА НА КУМАРИНИТЕ|
 +|**м.09.2013г.** - Методи за диагностика на хепатит С  вирусна инфекция|
 +|**м.08.2013г.** - Капилярна електрофореза на хемоглобин|
 +|**м.07.2013г.** - Капилярна електрофореза на серумни белтъци|
 +|**м.06.2013г.** - ПАКЕТ «ЧЕРНОДРОБНИ АВТОАНТИТЕЛА»|
 +|**м.05.2013г.** - Лабораторни маркери за ревматоиден артрит- диагностична и прогностична роля|
 +|**м.04.2013г.** - Тромбофилия –  лабораторна диагностика|
 +|**м.03.2013г.** - Разширяване на диагностичните възможности при Пернициозна анемия антитела срещу париеталните клетки на стомаха и  Intrinsic factor-а)|
 +|**м.02.2013г.** - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕХИНОКОКОЗА (КУЧЕШКА ТЕНИЯ)|
 +|**м.01.2013г.** - ДИАБЕТ И ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ|
 +
 +=== 2012г. ===
 +|**м.12.2012г.** - Хормонален и HER2 рецепторен статус при карцином на гърдата|
 +|**м.11.2012г.** - Калцитонин|
 +|**м.10.2012г.** - Диагностициране на хепатит А|
 +|**м.09.2012г.** - S-100 Туморен маркер за Малигнен меланом,​ S-100 Mаркер за травматично мозъчно увреждане|
 +|**м.08.2012г.** - Криптоспоридии|
 +|**м.07.2012г.** - Прееклампсия – нови възможности за диагнностика|
 +|**м.06.2012г.** - ТУМОРНИТЕ МАРКЕРИ В ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА|
 +|**м.05.2012г.** - АНТИТРОМБИН (АТ)|
 +|**м.04.2012г.** - Protein S (PS)|
 +|**м.03.2012г.** - Protein С (PC)|
 +|**м.02.2012г.** - INHIBIN B|
 +|**м.01.2012г.** - Анти-Мюлеров хормон (АМХ)|
 +
 +=== 2011г. ===
 +|**м.12.2011г.** - |
 +|**м.11.2011г.** - |
 +|**м.10.2011г.** - |
 +|**м.09.2011г.** - |
 +|**м.08.2011г.** - |
 +|**м.07.2011г.** - |
 +|**м.06.2011г.** - |
 +|**м.05.2011г.** - |
 +|**м.04.2011г.** - |
 +|**м.03.2011г.** - |
 +|**м.02.2011г.** - |
 +|**м.01.2011г.** - |
 +
 +=== 2010г. ===
 +|**м.12.2010г.** - |
 +|**м.11.2010г.** - |
 +|**м.10.2010г.** - |
 +|**м.09.2010г.** - |
 +|**м.08.2010г.** - |
 +|**м.07.2010г.** - |
 +|**м.06.2010г.** - |
 +|**м.05.2010г.** - |
 +|**м.04.2010г.** - |
 +|**м.03.2010г.** - |
 +|**м.02.2010г.** - |
 +|**м.01.2010г.** - |
 +
 +=== 2009г. ===
 +|**м.12.2009г.** - |
 +|**м.11.2009г.** - |
 +|**м.10.2009г.** - |
 +|**м.09.2009г.** - |
 +|**м.08.2009г.** - |
 +|**м.07.2009г.** - |
 +|**м.06.2009г.** - |
 +|**м.05.2009г.** - |
 +|**м.04.2009г.** - |
 +|**м.03.2009г.** - |
 +|**м.02.2009г.** - |
 +|**м.01.2009г.** - |
 +
 +=== 2008г. ===
 +|**м.12.2008г.** - |
 +|**м.11.2008г.** - |
 +|**м.10.2008г.** - |
 +|**м.09.2008г.** - |
 +|**м.08.2008г.** - |
 +|**м.07.2008г.** - |
 +|**м.06.2008г.** - |
 +|**м.05.2008г.** - |
 +|**м.04.2008г.** - |
 +|**м.03.2008г.** - |
 +|**м.02.2008г.** - |
 +|**м.01.2008г.** - |
 +
 +=== 2007г. ===
 +|**м.12.2007г.** - |
 +|**м.11.2007г.** - |
 +|**м.10.2007г.** - |
 +|**м.09.2007г.** - |
 +|**м.08.2007г.** - |
 +|**м.07.2007г.** - |
 +|**м.06.2007г.** - |
 +|**м.05.2007г.** - |
 +|**м.04.2007г.** - |
 +|**м.03.2007г.** - |
 +|**м.02.2007г.** - |
 +|**м.01.2007г.** - |
  
doctorsinfo/monthly_bulletin.1554275448.txt.gz · Последна промяна: 03.04.2019 10:10 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki