Информация предназначена за лечебни заведения и лекари

В този раздел е публикувана информация предназначена за лекари/лечебни заведения относно развиваната медико-диагностична дейност (вкл. и допълнителна професионална информация относно методики/технологии), административно-правни въпроси, организирано медико-диагностични обслужване и т.н.

doctorsinfo/start.txt · Последна промяна: 25.03.2019 10:12 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki