Диспечер на файлове

Файлове

Файлове в virus

Файл

Дата:
25.03.2020 11:08
Име на файла:
e8202.5_dp_r_covid-19_igg-igm_rapid_test_cassette_insert_защитен_изглед_-_word_25.3.2020_г._110745-001.jpg
Фотограф:
Picasa
Формат:
JPEG
Размер:
25KB
Ширина:
801
Височина:
163
Връзки за:
covid-19
forcustomers/gdpr.txt · Последна промяна: 26.09.2022 13:56 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki