Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
forcustomers:gdpr [09.04.2019 13:18]
dokov
forcustomers:gdpr [09.04.2019 13:19] (текуща)
dokov
Ред 130: Ред 130:
 |Регионална здравна инспекция (РЗИ) на МЗ|По силата на закон|Когато е намерена положителна находка за заразно и инфекциозно заболяване,​ определено със закон. При защита на обществен интерес в областта на общественото здраве,​ като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи| |Регионална здравна инспекция (РЗИ) на МЗ|По силата на закон|Когато е намерена положителна находка за заразно и инфекциозно заболяване,​ определено със закон. При защита на обществен интерес в областта на общественото здраве,​ като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи|
 |Родител/​Настойник|Приравнено на получаване на резултати от самия пациент|---| |Родител/​Настойник|Приравнено на получаване на резултати от самия пациент|---|
-|Упълномощено лице|Волеизявление на пациента|Когато пациента е дал талон за резултат други му или изрично е посочил упълномощено лице|+|Упълномощено лице|Волеизявление на пациента|Когато пациента е дал талон за резултат другиму или изрично е посочил упълномощено лице|
 |Компетентни органи|по силата на административен акт имат правомощията да изискват от лабораторията предоставяне на информация относно извършваната дейност и служителите,​ включително и лични данни|При извършване на проверки| |Компетентни органи|по силата на административен акт имат правомощията да изискват от лабораторията предоставяне на информация относно извършваната дейност и служителите,​ включително и лични данни|При извършване на проверки|
 Лабораторията не споделя номера на дебитни или кредитни карти с трети лица. Лабораторията не трансферира лични данни към други държави. В случай на криминално разследване,​ лабораторията може да сподели лични данни с легитимен правоохранителен орган при достатъчно правни основания. Лабораторията не споделя номера на дебитни или кредитни карти с трети лица. Лабораторията не трансферира лични данни към други държави. В случай на криминално разследване,​ лабораторията може да сподели лични данни с легитимен правоохранителен орган при достатъчно правни основания.
forcustomers/gdpr.txt · Последна промяна: 09.04.2019 13:19 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki