ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ в МДЛ ЦибаЛаб ЕООД (Версия 1/28.05.2018г.)

1.Изисквания/Предварителна подготовка

Препоръчително е в деня, определен за изследване, пациентът да дойде в манипулационна на лабораторията сутрин, най-късно до 10 часа, на гладно, без прием на алкохол и кафе и без физическо и психическо напрежение през последните 12 часа. В зависимост от вида лабораторно изследване, може да има различни специфични изисквания относно предварителна подготовка на пациента, както и схемата на пробовземането – тази информация/указания трябва да Ви бъде предоставена предварително или от лекаря назначил изследванията или може да се запознаете от служителите на лабораторията или на сайта на лабораторията www.cibalab.com. При неточното/непълното спазване на предварителната подготовка на пациента са възможни отклонения в получения лабораторен резултат (може да повлияе на достоверността и интерпретацията на получените резултати).

2.Манипулация по пробовземане на кръв:

Медицинският лаборант ще Ви успокои, ако изпитвате тревоги по отношение на предстоящите манипулации и ще отговори на Вашите въпроси в тази връзка. Провеждане на манипулацията:

1. Дезинфекция на мястото на убождането;

2. Поставяне и леко пристягане на лента Есмарх при вземане на кръв от вената;

3. Пункция на вена или пръст;

4. Отпускане на лентата Есмарх и напълване на епруветките при вземане на кръв от вената;

5. Отстраняване на иглата и поставяне на превръзка на мястото на убождането;

6. Необходимо е да пристискате мястото поне 5 мин., за да се предотврати появата на хематом (посиняване).

Възможните усложнения са:

Леки усложнения-редки:

• Локално кръвонасядане (посиняване); Лека алергична реакция при алергия към дезинфектанти или пластирa;

• Прилошаване, притъмняване пред очите и в много редки случаи – припадък със загуба на съзнание. При това усложнение пациентът се привежда в легнало положение, което възстановява оросяването на мозъка.

Тежки усложнения-много редки:

• При епилепсия е възможно да настъпи гърч. Предприемат се мерки за осигуряване проходимост на дихателните пътища;

• Тромбоза, тромбофлебит. Ако имате притеснения или страхове във връзка с предстоящите манипулации, както и настъпили усложнения при предишни манипулации, моля да ни уведомите, за да вземем подходящи мерки.

3.Манипулация по пробовземане на биологичен материал за микробиологично изследване:

Извършва се пробовземане на носен/гърлен/ушен секрет от обучен персонал в манипулационните на МДЛ Цибалаб ЕООД.

4.Приемане на взет биологичен материал:

При донасянето/приемането на взет биологичен материал за изследване е необходимо спазването на условията за временно съхранение в зависимост от вида биологичен материал и вида изследване. Тази информация предварително трябва да Ви е предоставена от лекаря/лечебното заведение, където е извършено пробоземането и/или може да се запознаете с нея от служители на лабораторията или на сайта на лабораторията www.cibalab.com. При неточното/непълното спазване на тези изисквания са възможни отклонения в получения лабораторен резултат или няма да бъде възможно извършването на лабораторното изследване.

5.Регистрация и обработка на лични данни:

МДЛ Цибалаб ЕООД е админстратор на лични данни. Взетият/приетият биологичен материал се регистрира в ЛИС iLab и Вие получавате уникални индивидуални пароли за достъп до конкретното лабораторно досие. От момента на получаване на тези пароли, отговорността относно тяхното опазване и свързания с тях достъп до тези лични данни стават Ваша отговорност. Лабораторното досие съдържа предоставени от Вас лични данни (когато са предоставени), както и лабораторни резултати. При регистрацията трябва да попълните „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Цибалаб ЕООД”.

Когато пациент ще се изследва по НЗОК или Застрахователни компании (допълнително здравно застраховане), трудова медицина и профилактика, неговото обслужване винаги е НЕ анонимно. За да бъде обслужен по НЗОК, лабораторията трябва да приеме направлението за МДД, в което има много лични данни на и за пациента предоставяни и обработвани по законови изисквания. НЕ анонимно е обслужването и по допълнително здравно застраховане или трудова медицина - предоставят се лични данни за идентифициране на изследваното лице и неговите права, както и медицинска информация.

За изследвания, платени изцяло от Вас, може да бъдете изследван напълно анонимно, т.е. да не бъдат предоставени никакви лични данни или да бъдат посочени неистински имена. В този случай е желателно предоставянето на информация за пол и възраст поради зависимост на обхвата на референтната област на съответното изследване от пола и възрастта. Необходимо е да декларирате по време на регистрацията как желаете да бъдете регистриран и изследван – анонимно или НЕ анонимно. При анонимното изследване не се събират никакви лични данни. При НЕ анонимното изследване се попълва и „Декларация за обработка на лични данни” в „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Цибалаб ЕООД”, както и се предават на служителя на лабораторията медицинските документи с назначените лабораторни изследвания съдържащи лични данни (Амбулаторен лист, други образци на Медицинско направление/искане за изследвания).

6.Извършване на лабораторните анализи:

В МДЛ Цибалаб ЕООД лабораторната дейност е организирана и се извършва съгласно медицинските стандарти на Р. България, от квалифициран и обучен персонал – лабораторни лекари, медицински лаборанти, химици и биолози. Сроковете за извършване на лабораторните анализи са в зависимост от вида изследване с неговите технологични характеристики и вътрешната организация на дейността. Възможно е възникване рядко на забавяния поради обективни технически причини и/или причини от медицински характер.

7.Получаване на лабораторните резултати:

Всеки пациент може да избере (декларира по време на регистрацията) как желае да получи резултатите – лично и/или посредством посочено от него лице/а.

8.Лабораторни изследвания по желание на пациента:

Всеки пациент има правото да посочи извършването на лабораторни изследвани по свое желание (без назначени лабораторни изследвания посредством медицинско направление) – анонимно или не анонимно. Трябва да впише в „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Цибалаб ЕООД” желаните изследвания.

forcustomers/info_for_patient.txt · Последна промяна: 28.02.2019 17:12 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki