ДЗИ

ДЗИ Животозастраховане ЕАД

Условия и изисквания за извършването на медико-диагностичното обслужване

Застрахованото лице е необходимо да предостави валиден документ издаден по образец на застрахователя (карта) с посочена в него опция и медицински документ (направление, амбулатотен лист) с назначени изследвания и посочен МКБ код.

Възможно е забавяне на процеса по регистрация поради възникване на необходимост в определени случаи (според условия в договора между МДЛ Цибалаб ЕООД и ДЗИ Животозастраховане ЕАД) на съгласуване с ДЗИ на конкретното обслужване.

Видове изследвания

Хематология
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)
СУЕ ( ESR )
Ретикулоцити+ПКК
Пълна Кръвна Картина ( CBC )
ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual )
ПКК+ДКК мануално+СУЕ ( CBC+ WBC difff+ ESR )
Морф.на еритр+ПКК
Морф.на еритр+ПКК+ДКК
ДКК - мануално
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване
Биохимия
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
Глюкоза ( Glucose )
Глюкоза-3 кратен профил
Общ белтък (Total protein)
Албумин (Albumin)
Креатинин (Creatinine)
Урея ( Urea )
Пикочна киселина (Uric acid)
Креатининов клирънс ( Clearance of creatinine )
Цистатин C ( Cystatin C )
Билирубин - общ и директен
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
Холестерол - HDL-Cholesterol
Триглицериди (Triglyceride )
АсАТ (GOT; AST)
АлАТ (GPT; ALT)
Гама ГТ ( GGT )
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase )
ЛДХ ( LDH )
Алфа - амилаза ( Amylase )
Липаза ( Lipase )
Креатин фос. киназа ( CPK )
СРК - МВ фракция ( mass )
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC )
Желязо (Fe)
Електролити
Калий ( K ; Potassium)
Натрий ( Na ; Sodium )
Хлор ( Cl ; Chloride )
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )
Калций общ ( Ca ; Calcium )
Фосфор ( P ; Phosphate )
Магнезий ( Mg ; Magnesium )
Кръвосъсирване
Време на кървене (Bleeding time)
Фибриноген ( Fibrinogen )
aРТТ (ККВ)
Урина
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)
Микроалбумин в урина ( Microalbumin in urine )
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)
Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine)
Имунология
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )
Ревма Фактор скрининг ( RF )
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )
C-реактивен Протеин ( CRP )
C 3 Комплемент ( Complement C3 )
C 4 комплемент ( Complement C4 )
Имуноглобулин A ( IgA )
Имуноглобулин M ( IgM )
Имуноглобулин G ( IgG )
Феритин ( Ferritin )
ANA скрининг
ANA профил
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.
anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА)
Криоглобулини ( Cryoglobulins )
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг
Антиспермални антитела
HLA-B27
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.
Диагн. на инфекциозни б-ти
Хепатит А ( anti-HAV IgM )
Хепатит В ( HBsAg )
anti-HBsAg
anti-HBc IgM
anti-HBc total
HBeAg
anti-HBeAg
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG
Chlamydia trach. DNA Очен Секрет
Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет
Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет
Chlamydia trach. DNA Урина
Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат
Chlamydophila pneumoniae IgM
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )
Рубеола (Rubella) IgM
Рубеола (Rubella) IgG
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG
Цитомегаловирус (CMV) IgM
Цитомегаловирус (CMV) IgG
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)
Хормонален анализ
Паратхормон ( 1-84 PTH)
N-mid osteocalcin
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum
FT 3 ( свободен Т3 )
FT 4 ( свободен Т4 )
TSH ( Тиреотропен Хормон )
anti Tg ( TAT )
anti TPO ( MAT )
TSH рецепторни антитела ( TRAC )
маркер TG ( Тиреоглобулин )
Prolactin ( Пролактин )
LH ( Лутеинизиращ Хормон )
FSH ( Фоликул Стим. Хормон )
Estradiol (Естрадиол)
Progesterone ( Прогестерон )
Testosterone ( Тестостерон )
DHEA-S ( ДХЕА-С )
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)
hGH ( Соматотропен хормон )
Insulin ( Серумен Инсулин )
C-peptide ( C-пептид )
Cortisol (Кортизол )
ACTH ( АКТХ в плазма )
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )
Туморни маркери
маркери fPSA / tPSA
маркер tPSA
маркер CEA
маркер AFP
total hCG ( общ бета ЧХГ )
маркер CA-125
маркер CA 15-3
маркер CA-19-9
маркер CA 72-4
маркер Cyfra 21-1
Невронспецифична енолаза ( NSE )
Бета2 Микроглобулин
маркер SCC
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)
Лекарствено мониториране и витамини
Витамин В12 ( Vit. B12 )
Фолат в серум ( Folate )
Карбамазепин ( Carbamazepine )
Валпроева киселина ( Valproate )
Дигоксин ( Digoxin )
Теофилин ( Teophilline )
Алергология
IgE total
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни
INFANT Phadiatop - Малки деца
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа
Derm. farinae (d2) дом. акар-америка
Латекс (Latex ; k82)
Гъбички ( Candida albicans; m5)
Плесен ( Aternaria alternata; m6)
Мляко ( Milk; f2)
Яйце-белтък (Egg protein; f1)
Соя (Soya bean; f14)
Свинско месо ( Pork ; f26)
Телешко месо (Beef ; f27)
Алфа-лакталбумин ( α-lactalbumin; f76)
Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77)
Казеин ( Casein; f78 )
Глутен ( Gluten; f79 )
Amoxicillin IgE Ab (c6)
Penicillin G IgE Ab (c1)
Cefaclor IgE Ab (Rc7)
Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 )
Куче ( Dog dander IgE Ab - е5)
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )
Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 )
Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP )
Микробиология
Очен Секрет
Гърлен Секрет
Носен Секрет
Ушен Секрет
Храчка
Стерилна урина
Влагалищен секрет
Микроскопски препарат-ЖПС
Еякулат
Паразитология
Трикратно изследване на фецес за чревни паразити
Перианален отпечатък ( скочлента Острици )
Малария ( дебела капка + натривка )
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA
Патологоанатомия
Цитонамазка генитална
Манипулации
Вземане на кръв, преданалитична обработка
forcustomers/zk/dzi.txt · Последна промяна: 13.03.2019 14:54 от dokov
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki