Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
hematology:bloodcount [07.02.2018 12:03]
admin [Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем (PDW)]
hematology:bloodcount [07.02.2018 12:14] (текуща)
admin [Тромбоцити (PLT)]
Ред 291: Ред 291:
 ^Параметър ​ ^Стойност ​ ^ ^Параметър ​ ^Стойност ​ ^
 |Loinc ​ |777-3 ​ | |Loinc ​ |777-3 ​ |
-|Мерни единици ​ |x10^9/​L ​ |+|Мерни единици ​ |x10%%^%%9/L  |
 |Материал ​ |EDTA  | |Материал ​ |EDTA  |
  
hematology/bloodcount.txt · Последна промяна: 07.02.2018 12:14 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki