Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hematology:bloodcount [07.02.2018 12:14]
admin [Тромбоцити (PLT)]
hematology:bloodcount [18.04.2019 10:31] (текуща)
admin [Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем (PDW)]
Ред 25: Ред 25:
 |15 год. - ∞  |3,​50-10,​50 ​ |  |  | |15 год. - ∞  |3,​50-10,​50 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  - Лабораторна хематология,​ др. П. Пенева, ​др М. Пенева София 2014г.+  - Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
 ===== Лимфоцити (LYM) ===== ===== Лимфоцити (LYM) =====
  
Ред 44: Ред 44:
  
 Източници:​ Източници:​
-  * Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  * Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 65: Ред 65:
  
 Източници:​ Източници:​
-  * Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  * Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 85: Ред 85:
  
 Източници:​ Източници:​
-  * Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  * Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 105: Ред 105:
  
 Източници:​ Източници:​
-  * Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  * Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 124: Ред 124:
  
 Източници:​ Източници:​
-  * Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  * Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 151: Ред 151:
  
 Източници:​ Източници:​
-  * Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  * Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, 2000г.   * Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, 2000г.
   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed. 2004г.   * Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed. 2004г.
Ред 178: Ред 178:
 |18 год. - ∞  |120-180 ​ | 135-180 | 120-160 | |18 год. - ∞  |120-180 ​ | 135-180 | 120-160 |
 Източници: ​ Източници: ​
-  - Лабораторна хематология,​ д-р П. Пенева, ​д-р М. Пенева София 2014г.+  - Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
  
 ===== Хематокрит (HCT) ===== ===== Хематокрит (HCT) =====
Ред 198: Ред 198:
 |18 год. - ∞  |0,​360-0,​530 ​ | 0,400-0,530 | 0,360-0,480 | |18 год. - ∞  |0,​360-0,​530 ​ | 0,400-0,530 | 0,360-0,480 |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 220: Ред 220:
 |18 год. - ∞  |80,​0-96,​0 ​ |  |  | |18 год. - ∞  |80,​0-96,​0 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 240: Ред 240:
 |18 год. - ∞  |27,​0-33,​0 ​ |  |  | |18 год. - ∞  |27,​0-33,​0 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 262: Ред 262:
 |18 год. - ∞  |300-360 ​ |  |  | |18 год. - ∞  |300-360 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 281: Ред 281:
 |18 год. - ∞  |11,​2-14,​7 ​ |11,​5-14,​5 ​ |11,​2-14,​7 ​ | |18 год. - ∞  |11,​2-14,​7 ​ |11,​5-14,​5 ​ |11,​2-14,​7 ​ |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 301: Ред 301:
 |15 год. - ∞  |130-140 ​ |  |  | |15 год. - ∞  |130-140 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 323: Ред 323:
 |18 год. - ∞  |6,​1-12,​5 ​ |6,​1-11,​5 ​ |6,​3-12,​5 ​ | |18 год. - ∞  |6,​1-12,​5 ​ |6,​1-11,​5 ​ |6,​3-12,​5 ​ |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 337: Ред 337:
 |0 - ∞  |1.0-4.5 ​ |  |  | |0 - ∞  |1.0-4.5 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
Ред 354: Ред 354:
 |0 - ∞  |8.0-23.0 ​ |  |  | |0 - ∞  |8.0-23.0 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
hematology/bloodcount.1517998470.txt.gz · Последна промяна: 07.02.2018 12:14 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki