Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
hematology:bloodcount [18.04.2019 10:31]
admin [Обемното участие на тромбоцитите (PCT)]
hematology:bloodcount [18.04.2019 10:31] (текуща)
admin [Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем (PDW)]
Ред 354: Ред 354:
 |0 - ∞  |8.0-23.0 ​ |  |  | |0 - ∞  |8.0-23.0 ​ |  |  |
 Източници: ​ Източници: ​
-  1. Лабораторна хематология,​ д. П. Пенева, ​д-р М. Пенева, гр.София2014г.+  1. Лабораторна хематология,​ доц. П. Пенева, ​проф. М. Пенев София 2014г.
   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​   2. Педиатрия,​ д-р Д. Бобев, д-р Е. Генев,​гр. София, ​
   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.   3. Wintrobe`s Clinical Hematology, second ed.
hematology/bloodcount.txt · Последна промяна: 18.04.2019 10:31 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki