Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
hematology:dkk [30.10.2012 12:11]
admin
hematology:dkk [01.11.2012 13:29] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== ДКК ======
  
 +Под понятието **Д**иференциална **К**ръвна **К**артина се разбира микроскопското изброяване на видовете бели кръвни клетки (левкоцити). Те се делят на следните групи : неутрофилно,​ базофилно и еозинофилно гранулирани левкоцити;​ лимфоцити и моноцити. При излседването се определят съотношението на клетките в проценти,​ тяхната морфология и степен на зрялост. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилно само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързано с редица други показатели на кръвта.
 +Съвременните хематологични анализатори извършват този тест автоматично с помощта на лазерна технология. Резултатите от автоматично изработено ДКК са основание за извършване на микроскопското изследване. Важно е да се отбележи,​ че автоматичното ДКК от т.н.(3-DIFF) масово разпространени броячи е само ориентировъчно и крие риск от пропускане на редица заболявания - алергии,​ паразитози,​ инфекциозна мононуклеоза,​ левкози.
 +
 +В лаборатория Цибалаб **не се използват** подобен тип анализатори.
 +Използваните от нас анализатори извършват пълен анализ на ДКК, поради което ПКК се означава като **ПКК 22 Показателя**
 +
 +Резултатите от автоматично изработено ДКК могат да бъдат основание за извършване на микроскопското изследване. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилнa само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързанa с редица други показатели на кръвта. Тя трябва да се извършва от лекар.
hematology/dkk.txt · Последна промяна: 01.11.2012 13:29 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki