Морфолофия на еритроцити

Морфология на еритроцитите (RBC – червените кръвни клетки)

На оцветена кръвна натривка, под микроскоп се оценява морфологията на RBC (размер, форма, оцветяване, включвания). Клинични индикации за изследване на показателя са различни анемични състояния. Нормалната находка при здрави се описва като:

  • Нормоцитоза - еритроцитите са с нормални размери
  • Нормохромия - еритроцитите са нормално оцветени, т.е. съдържат достатъчно количество хемоглобин.

Изследва се кръв взета в епруветка с EDTA. Патологични промени се очакват при различни видове анемии. Те се описват и тълкуват заедно с резултатите от ПКК и други лабораторни тестове.

hematology/morf.txt · Последна промяна: 06.11.2015 16:41 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki