Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
hormones:17-alfa-oh_progesteron [29.10.2012 15:17]
admin
hormones:17-alfa-oh_progesteron [13.09.2016 01:40] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== 17-алфа-ОН progesteron ====== ====== 17-алфа-ОН progesteron ======
 +^LOINC ​ | 14569-8 | 
 +^Кратко наименование|17-OH Progesterone ​ | 
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на 17-Хидрокси Прогестерон в серум или плазма ​ | 
 +^Мерни единици ​ |nmol/​L ​ | 
 +^Методика ​ |ELISA ​ | 
 +^Други имена ​ | 17-Хидрокси Прогестерон ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |сутрин до 11 ч. или по схема, предписана от лекар ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |деца 3-14г.от 0.21–5.15;​ Жени:​фол.0.3-2.4;​лут.1.8-6.97;​мен.0.4-1.55;​ Мъже:​1.52-6.36 | 
 +===== Същност на изследването =====
 **17-хидроксипрогестерон** (17-OH прогестерон или 17OHP) е **стероиден хормон**,​ произвеждан по време на синтеза на глюкокортикоиди и полови стероиди. Той е техен предшественик (прекурсор). **17-хидроксипрогестерон** (17-OH прогестерон или 17OHP) е **стероиден хормон**,​ произвеждан по време на синтеза на глюкокортикоиди и полови стероиди. Той е техен предшественик (прекурсор).
- 
 Този хормон се произвежда предимно в кората на надбъбречните жлези и до известна степен в половите жлези, по-специално от жълтото тяло на яйчника. Нормално нивата му при жените в репродуктивна възраст са по-ниски преди овулацията и се повишават през лутеалната фаза. ​ Този хормон се произвежда предимно в кората на надбъбречните жлези и до известна степен в половите жлези, по-специално от жълтото тяло на яйчника. Нормално нивата му при жените в репродуктивна възраст са по-ниски преди овулацията и се повишават през лутеалната фаза. ​
 +===== Защо и кога се изследва?​ =====
 +Измерванията на нивата на 17-хидроксипрогестерон са полезни при съмнение за **вродена надбъбречна хиперплазия** (Адреногенитален синдром):​ ензимни дефекти на 21-хидроксилазата и 11β-хидроксилазата. Тези ензимни дефекти водят до натрупване и повишение на стойностите на 17-хидроксипрогестерона.
  
-Измерванията на нивата на 17-хидроксипрогестерон са полезни при съмнение за **вродена надбъбречна хиперплазия** (Адреногенитален синдром):​ ензимни дефекти на 21-хидроксилазата и 11β-хидроксилазата. Тези ензимни дефекти водят до натрупване и повишение на стойностите на 17-хидроксипрогестерона.+=== Сподели тази статия ​=== 
 + 
 +~~socialite~~
hormones/17-alfa-oh_progesteron.1351516629.txt.gz · Последна промяна: 10.07.2015 11:29 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki