Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

hormones:cpeptid [11.10.2012 14:48] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== C Пептид ======
 +
 +**Инсулинът** се синтезира в  В-клетките на Лангерхансовите острови на панкреаса от предшествениците препроинсулин и проинсулин. **С-пептидът** (connecting peptid = свързващ пептид) е  полипептиден фрагмент,​ който се отцепва от молекулата на проинсулина,​ за да се превърне последния в инсулин. Тъй като инсулинът и С-пептидът се отделят в кръвта едновременно и в равни количества,​ то определянето на С-пептида дава възможност да се прави **оценка функцията на В-клетките на панкреаса**.
 +
 +При пациенти с  І тип диабет (инсулинозависим),​ както базалните стойности на С-пептида така и тези след стимулация
 +ОГТТ или глюкагонов тест) са понижени. При пациенти с  ІІ тип диабет (неинсулинозависим) стойностите на С-пептида не се различават от тези на здравите лица, с изключение на случаите с вторично изчерпване на функционалния капацитет на ендокринния отдел на панкреаса,​ когато инсулиновата секреция,​ респ. тази на С-пептида е намалена. ​ Определянето на С-пептида е особено ценно, когато измерването на серумния инсулин не може да ни ориентира при поставяне на диагнозата.
  
hormones/cpeptid.txt · Последна промяна: 11.10.2012 14:48 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki