Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
hormones:igf1 [12.02.2016 17:39]
admin
hormones:igf1 [20.11.2016 16:33] (текуща)
admin
Ред 23: Ред 23:
 3.Значение на  IGF-I за диагнозата:​ 3.Значение на  IGF-I за диагнозата:​
 Ниски нива на IGF-I при: Ниски нива на IGF-I при:
-Дефицит на GH (хипопитуитаризъм). В тези случаи нивата на IGF-I, нарастват след инжектиране на GH. +  * Дефицит на GH (хипопитуитаризъм). В тези случаи нивата на IGF-I, нарастват след инжектиране на GH. 
-- В детска възраст:​ ако IGF-I е в референтния интервал за пола и възрастта,​ най-често дефицит на GH се изключва;​ ако IGF-I е понижен,​ това налага провеждането на допълнителни тестове (стимулационни тестове с изследване на GH) за потвърждаване на дефицит,​ тъй като понижение на IGF-I се наблюдава и в други случаи т.е  ниските нива на IGF-I не потвърждават диагнозата GH-дефицит;​ +  ​* ​В детска възраст:​ ако IGF-I е в референтния интервал за пола и възрастта,​ най-често дефицит на GH се изключва;​ ако IGF-I е понижен,​ това налага провеждането на допълнителни тестове (стимулационни тестове с изследване на GH) за потвърждаване на дефицит,​ тъй като понижение на IGF-I се наблюдава и в други случаи т.е  ниските нива на IGF-I не потвърждават диагнозата GH-дефицит;​ 
-- При възрастни:​ Нормалните стойности на IGF-I, не са изключващ критерий за диагнозата дефицит на GH. При наличие на ниска стойност на IGF-I и високо суспектен дефицит на GH (множествен хипофизарен дефицит,​ тежък GH-дефицит от детска възраст),​ някои експерти препоръчват да се постави диагнозата GH-дефицит,​ без по нататъшно тестване.+  ​* ​При възрастни:​ Нормалните стойности на IGF-I, не са изключващ критерий за диагнозата дефицит на GH. При наличие на ниска стойност на IGF-I и високо суспектен дефицит на GH (множествен хипофизарен дефицит,​ тежък GH-дефицит от детска възраст),​ някои експерти препоръчват да се постави диагнозата GH-дефицит,​ без по нататъшно тестване.
    
  
  
-Малнутриция;​ +  * Малнутриция;​ 
-Малабсорбция;​ +  ​* ​Малабсорбция;​ 
-Хронични заболявания;​ +  ​* ​Хронични заболявания;​ 
-Муковисцидоза;​ +  ​* ​Муковисцидоза;​ 
-Хипотиреоидизъм;​ +  ​* ​Хипотиреоидизъм;​ 
-Дефицит на полови стероиди в юношеството.+  ​* ​Дефицит на полови стероиди в юношеството.
  
 Повишени нива на IGF-I при: Повишени нива на IGF-I при:
hormones/igf1.txt · Последна промяна: 20.11.2016 16:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki