Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

hormones:insulin [11.10.2012 14:48] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Инсулин ======
 +
 +**Инсулинът** се образува в В-клетките на Лангерхансовите острови от прекурсорите препроинсулин и проинсулин. Островният апарат на панкреаса поддържа постоянно една базална секреция на инсулин,​ която обикновено е около 1 U инсулин на час. Тази секреция достига най-ниските си стойности между 2 и 4 часа, след което се повишава и най-високите стойности са между 6 и 8 часа сутринта. Определянето на базалното ниво на инсулина в плазмата или серума има малка информативна стойност за диагнозата на захарния диабет,​ тъй като не може да разкрие секреторните възможности на бета-клетките и динамиката на тяхната секреция.
 +
 +При здравите хора инсулиновото ниво отговаря съответно на нивото на кръвната захар. При хиперинсулинизъм нивото на серумния инсулин е неадекватно високо за дадената кръвна захар на гладно. Гликемия под 2,2 mmol/l на гладно с нормален или повишен серумен инсулин говори за неадекватно отделяне на инсулин поради инсулином или екзогенно инжектиране.
 +
 +  * Серумното ниво на инсулина у здрави лица на гладно е  2.6 - 25.0 на гладно mU/l.
 +  * Повишение ( 40 - 60 mU/l ) на нивото на инсулина у здрави лица се наблюдава няколко минути след прилагане на глюкоза (глюкозотолерантен тест).
 +  * При пациенти с инсулином се наблюдават много високи стойности на инсулина (над 100 mU/l) при хипогликемични състояния.
 +  * При диабетици се установява широк диапазон на нивото на инсулина.
 +
  
hormones/insulin.txt · Последна промяна: 11.10.2012 14:48 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki