Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
hormones:lh [19.04.2016 19:51]
admin
hormones:lh [19.04.2016 19:52] (текуща)
admin [Референтни стойности]
Ред 36: Ред 36:
 ^ II  | от 10 до 14  |  **0.2-4.9** ​ | от 9 до 14  |  **0.2-5.7** ​ | ^ II  | от 10 до 14  |  **0.2-4.9** ​ | от 9 до 14  |  **0.2-5.7** ​ |
 ^ III  | от 11 до 15  |  **0.2-5.0** ​ | от 10 до 14  |  **0.2-14.0** ​ | ^ III  | от 11 до 15  |  **0.2-5.0** ​ | от 10 до 14  |  **0.2-14.0** ​ |
-Iv и V| от 12 до 17  |  **0.4-6.0** ​ | от 10 до 18  |  **0.5-15.0** ​ |+IV и V| от 12 до 17  |  **0.4-6.0** ​ | от 10 до 18  |  **0.5-15.0** ​ |
 <note important>​Стойностите при момичета с настъпило менархе,​ са относими с тези на фертилни жени!</​note>​ <note important>​Стойностите при момичета с настъпило менархе,​ са относими с тези на фертилни жени!</​note>​
  
hormones/lh.txt · Последна промяна: 19.04.2016 19:52 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki