Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
hormones:prolactin [20.08.2019 18:02]
milena [Prolactin ( Пролактин )]
hormones:prolactin [20.08.2019 18:03] (текуща)
milena [Prolactin ( Пролактин )]
Ред 14: Ред 14:
 |0 - 1 год.|4.2 - 630  |6.3 - 610  |4.2 - 630  | |0 - 1 год.|4.2 - 630  |6.3 - 610  |4.2 - 630  |
 |1 - 3 год. ​ |22 - 360 |48 - 280  |22 - 360  | |1 - 3 год. ​ |22 - 360 |48 - 280  |22 - 360  |
-|3 - 7 год. ​ |17 - 360  |17 - 360  33 - 280 |+|3 - 7 год. ​ |17 - 360  |17 - 360 33 - 280  |
 |7 - 10 год. ​ |10 - 270|40 - 245  |10 - 270 | |7 - 10 год. ​ |10 - 270|40 - 245  |10 - 270 |
 |10 - 13 год. ​ |9 - 270  |9 - 270  |40 - 210  | |10 - 13 год. ​ |9 - 270  |9 - 270  |40 - 210  |
hormones/prolactin.txt · Последна промяна: 20.08.2019 18:03 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki