Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

hormones:shbg [13.01.2015 13:17]
admin създадена
hormones:shbg [22.10.2016 15:15] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== SHBG ======+====== SHBG Секс Хормон Свързващ Протеин ​====== 
 +^LOINC ​ |13967-5 ​ | 
 +^Кратко наименование|SHBG | 
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на SHBG в серум или плазма | 
 +^Мерни единици ​ |nmol/​L ​ | 
 +^Методика ​ |Имунохимичен,​ ECLIA | 
 +^Други имена ​ |SHBG, Секс Хормон Свързващ Протеин ​ | 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |Сутрин,​ до 11 часа, желателно на гладно | 
 +^  Референтни стойности ​ || 
 +|Мъже 20-49г.|18.3 - 54.1| 
 +|Мъже над 50г.|20.6 - 76.7| 
 +|Жени 20-49г.|32.4 - 128| 
 +|Жени над 50г.|27.1 - 128|
  
 +
 +===== Информация за пациенти =====
 +Секс Хормон Свързващ Протеин (SHBG) е транспортен белтък на кръвта за пренос на [[hormones:​testosteron|тестостерон]] и [[hormones:​estradiol|естрадиол]].Представлява голям гликопротеин ( 95kDa )състоящ се от две еднакви субединици. Има време на полуживот около 7 дни и се синтезира главно в черния дроб. Синтезата му се регулира от нивото на естрогена и тестостерона.
 +
 +==== Същност на изследването ====
 +Измерва се концентрацията на SHBG в пробата.
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +Изследването на SHBG е особено важно в случаите на подозиран андрогенен излишък,​ който не е демонстриран с нивото на тестостерона.
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Взима се **Венозна ** от която се отделя серум или плазма. За да бъде правилно отчетена стойността,​ако се работи с плазма трябва да се ползва Li Хепарин с гел!Кръвта трябва да бъде взет ​ **сутрин до 11часа, желателно на гладно**.  ​
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +Повишени нива на SHBG могат да се наблюдават при: ​
 +  * възрастни мъже
 +  * хипертиреоидизъм
 +  * цироза
 +  * може да се повиши и при прием на контрацептиви и антиепилептични медикаменти
 +  * по време на бременност,​ поради повишените нива на естрогените ( физиологично )
 +Понижени нива на SHBG се срещат при следните състояния:​
 +  * хипотиреоидизъм
 +  * Поликистозен Яйчников Синдром ( PCOS )
 +  * затлъстяване
 +  * хирзуитизъм,​ повишени нива на андрогените
 +  * алопеция,​ акромегалия
 +
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +За изчисляване на свободния тестостерон ( free Testosteron ) може да се използва следната формула free Testosteron=(total Testosteron/​SHBG )*100
 +===== Информация за партьори =====
 +Ако се работи с плазма,​ задължително да се използва епруветка с Li хепарин с гел.
hormones/shbg.1421147858.txt.gz · Последна промяна: 13.01.2015 13:17 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki