Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
hormones:somatotropen [09.10.2012 11:14]
admin
hormones:somatotropen [15.10.2012 13:08] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Соматотропен хормон (hGH) ======
 +
 +**Соматотропен хормон (STH, hGH-растежен хормон)**
 +
 +Соматотропният хормон (СТХ) се синтезира от клетки (соматотрофи) в предния дял на хипофизната жлеза.
 +
 +СТХ повлиява всички видове обмени в организма,​ повишава белтъчния синтез,​ необходим е и стимулира лонгитудиналния костен растеж.
 +
 +**Повишеният синтез** на СТХ **у възрастни (след пубертета)** предизвиква заболяването акромегалия. Акромегалията се характеризира с непропорционално уголемяване на ръцете и стъпалата,​ както и със загрубяване на чертите на лицето,​ настъпващо у хора, при които костния растеж е приключил. Наред с костния растеж се засилва и растежът на меките тъкани и повечето вътрешни органи,​ което води до органомегалия и отклонения във функцията им.
 +
 +**Повишеният синтез** на СТХ **преди пубертета (преди завършване на физиологичния растеж)** предизвиква гигантизъм. Засегнатите индивиди достигат ръст, надвишаващ горната граница на нормата (над 200см. за мъжете и над 185см. за жените). При децата и юношите ръстът надхвърля с 40% средната норма или е с две стандартни отклонения над средния ръст за възрастта. Хипофизният гигантизъм е тежко прогресиращо заболяване,​ водещо до  сериозна инвалидизация.
 +Гигантизмът и акромегалията се разглеждат като възрастови варианти на един и същ процес. Най-често причината за повишеното отделяне на СТХ е тумор на хипофизата.
 +
 +**Понижената секреция** на СТХ **в детска възраст** води до развитие на хипофизарен нанизъм (хипофизарни джуджета). Клиниката се владее от ниския ръст за календарната възраст,​ ниския темп на растеж и с изоставане в костната възраст. Общият вид на болните наподобява вида на календарно по-млад индивид. Дефицитът на СТХ може да бъде изолиран (само на този хормон) или съчетан и с недостатъчност на други хормони секретирани от хипофизата (в този случай клиниката е много по-богата). Понижената секреция на СТХ у възрастни не се проявява с характерна клинична симптоматика. ​   ​
 +
 +
  
hormones/somatotropen.txt · Последна промяна: 15.10.2012 13:08 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki