Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunohematology:alo [14.03.2017 09:32]
galya [Антиеритроцитни антитела – ало- и авто-антитела]
immunohematology:alo [14.03.2017 10:03] (текуща)
galya [Антиеритроцитни антитела – ало- и авто-антитела]
Ред 8: Ред 8:
 ^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация при наличие | ^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация при наличие |
 ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника | ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника |
-^Други имена|Автоеритроантитела ​фиксирани и свободни- Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells; Алоеритроантитела- Blood group antibody screen [Presence] in Serum or Plasma; Indirect antiglobulin test.poly specific reagent; Blood group antibody screen.cells I+​II+​III [Presence] in Serum or Plasma by Prewarmed  ​ |+^Други имена|Автоеритроантитела - Direct antiglobulin test.poly specific reagent [Presence] on Red Blood Cells; Алоеритроантитела- Blood group antibody screen [Presence] in Serum or Plasma; Indirect antiglobulin test.poly specific reagent; Blood group antibody screen.cells I+​II+​III [Presence] in Serum or Plasma by Prewarmed  ​ |
 ^Материал ​ |Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin | ^Материал ​ |Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа |
immunohematology/alo.txt · Последна промяна: 14.03.2017 10:03 от galya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki