Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
immunohematology:blgroup [12.12.2016 08:43]
galya [Определяне на кръвна група]
immunohematology:blgroup [14.03.2017 09:11] (текуща)
galya [Определяне на кръвна група]
Ред 1: Ред 1:
-====== Определяне на кръвна група ====== +====== Определяне на кръвна група ​от системата АВО и Rh D антиген ​====== 
-^LOINC ​ |882-1  |+^LOINC ​ | 883-9 | 
 +^LOINC ​ | 10331-7 | 
 +^LOINC ​ | 844-1 
 +^LOINC ​ | 856-5 |
 ^Кратко наименование| Определяне на кръвна група | ^Кратко наименование| Определяне на кръвна група |
-^Пълно наименование на теста|Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh D антиген върху eритроцити| +^Пълно наименование на теста|Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh D антиген върху eритроцити; Определяне на подгрупите А1 и А2 на А антигена
-^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация |+^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация ​ ​при наличие ​|
 ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника | ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника |
-^Други имена ​ |Няма  ​|+^Други имена ​ |ABO group [Type] in Blood and Rh [Type] in Blood ; A1 Ag [Presence] on Red Blood Cells; A2 Ag [Presence] on Red Blood Cells |
 ^Материал ​ |Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin | ^Материал ​ |Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа |
Ред 13: Ред 16:
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
  
-През 1900 г. K. Landsteiner за първи път описва серологичната разлика между еритроцитите на различните индивиди ​ и ги класира в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени. ​+През 1900 г. K. Landsteiner за първи път описва серологичната разлика между еритроцитите на различните индивиди ​ и ги класира в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени: А, В, О или АВ
 Системата АВО и RhD антигените имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при АВО и/ или RhD несъвместимост между майката и плода. Системата АВО и RhD антигените имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при АВО и/ или RhD несъвместимост между майката и плода.
  
Ред 67: Ред 70:
  
 Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от системата АВО: кръвна група А, В, АВ и О. Rh(D) принадлежността се регистрира с (+) положителен или (-) отрицателен. Кръвната група се представя с общоприетите символи на кръвногруповите антигени от системата АВО: кръвна група А, В, АВ и О. Rh(D) принадлежността се регистрира с (+) положителен или (-) отрицателен.
 +
 +Резултат съгласно LOING:
 LL2972-9  ​ ABORh / ABO and Rh Grouping LL2972-9  ​ ABORh / ABO and Rh Grouping
- 
-BASIC PROPERTIES 
- ​ Answer List Num:​ LL2972-9 
- ​ Description:​ ABO and Rh Grouping 
- ​ Externally Defined:​ False 
- ​ Name:​ ABORh 
-  # of Answers Shown: 8 
-  # of LOINCs Using This List: 10 
- ​ Source ID: 12 
- ​ Source Name:​ Canada Health Infoway 
  
 ANSWER LIST    (LL2972-9) ANSWER LIST    (LL2972-9)
Ред 83: Ред 78:
    
 EXAMPLE ANSWER LIST    (LL2972-9)  ​ EXAMPLE ANSWER LIST    (LL2972-9)  ​
- ​ SEQ# ​     Answer ​     Answer ID 
- 
----- 
-    
     
 +
 +
immunohematology/blgroup.1481525007.txt.gz · Последна промяна: 12.12.2016 08:43 от galya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki