Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
immunohematology:blgroup [14.03.2017 08:49]
galya [Определяне на кръвна група]
immunohematology:blgroup [14.03.2017 09:11] (текуща)
galya [Определяне на кръвна група]
Ред 1: Ред 1:
-====== Определяне на кръвна група ======+====== Определяне на кръвна група ​от системата АВО и Rh D антиген ​======
 ^LOINC ​ | 883-9 | ^LOINC ​ | 883-9 |
 ^LOINC ​ | 10331-7 | ^LOINC ​ | 10331-7 |
 +^LOINC ​ | 844-1 |
 +^LOINC ​ | 856-5 |
 ^Кратко наименование| Определяне на кръвна група | ^Кратко наименование| Определяне на кръвна група |
-^Пълно наименование на теста|Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh D антиген върху eритроцити| +^Пълно наименование на теста|Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh D антиген върху eритроцити; Определяне на подгрупите А1 и А2 на А антигена
-^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация |+^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация ​ ​при наличие ​|
 ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника | ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника |
-^Други имена ​ |ABO group [Type] in Blood and Rh [Type] in Blood |+^Други имена ​ |ABO group [Type] in Blood and Rh [Type] in Blood ; A1 Ag [Presence] on Red Blood Cells; A2 Ag [Presence] on Red Blood Cells |
 ^Материал ​ |Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin | ^Материал ​ |Пълна кръв в епруветка с EDTA или Li heparin |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа |
immunohematology/blgroup.1489474155.txt.gz · Последна промяна: 14.03.2017 08:49 от galya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki