Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunohematology:blgroup [14.03.2017 08:59]
galya [Определяне на кръвна група]
immunohematology:blgroup [14.03.2017 09:11] (текуща)
galya [Определяне на кръвна група]
Ред 1: Ред 1:
-====== Определяне на кръвна група ======+====== Определяне на кръвна група ​от системата АВО и Rh D антиген ​======
 ^LOINC ​ | 883-9 | ^LOINC ​ | 883-9 |
 ^LOINC ​ | 10331-7 | ^LOINC ​ | 10331-7 |
immunohematology/blgroup.1489474780.txt.gz · Последна промяна: 14.03.2017 08:59 от galya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki