Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunohematology:imuno [14.03.2017 11:43]
galya [Определяне на имуноглобулиновата характеристика на автоеритроантитела]
immunohematology:imuno [14.03.2017 11:44] (текуща)
galya [Определяне на имуноглобулиновата характеристика на автоеритроантитела]
Ред 4: Ред 4:
 ^Кратко наименование| Директен диференциран тест на Кумбс| ^Кратко наименование| Директен диференциран тест на Кумбс|
 ^Пълно наименование на теста | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на автоеритроантитела чрез директен диференциран тест на Кумбс с моноспецифични тест- реагенти | ^Пълно наименование на теста | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на автоеритроантитела чрез директен диференциран тест на Кумбс с моноспецифични тест- реагенти |
-^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация |+^Мерни единици ​ |Степен на аглутинация ​при наличие|
 ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника | ^Методика ​ |Колонноаглутинационна техника |
 ^Други имена ​ |Директен диферециран тест на Coombs, Директнен диференциран тест на Кумбс, Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] ​   | ^Други имена ​ |Директен диферециран тест на Coombs, Директнен диференциран тест на Кумбс, Direct antiglobulin test.unspecified reagent [Presence] ​   |
immunohematology/imuno.txt · Последна промяна: 14.03.2017 11:44 от galya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki