Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunohematology:rh [14.03.2017 11:40]
galya [Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на Kell антигена]
immunohematology:rh [14.03.2017 11:41] (текуща)
galya [Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на Kell антигена]
Ред 6: Ред 6:
 ^LOINC ​ |1021-5 | ^LOINC ​ |1021-5 |
 ^LOINC ​ |1165-0 | ^LOINC ​ |1165-0 |
-^LOINC ​ |1096-7 ​Kell|+^LOINC ​ |1096-7 |
 ^Кратко наименование| Определяне на Rh фенотип и Kell антиген | ^Кратко наименование| Определяне на Rh фенотип и Kell антиген |
 ^Пълно наименование на теста|Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на  Kell антигена| ^Пълно наименование на теста|Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на  Kell антигена|
immunohematology/rh.txt · Последна промяна: 14.03.2017 11:41 от galya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki