Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Последна версия Both sides next revision
immunology:achra [22.01.2016 19:54]
admin [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
immunology:achra [22.01.2016 20:05]
admin
Ред 39: Ред 39:
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 AChR антитела нормално не се откриват в кръвта. Референтните стойности са до 0.4 nmol/l. За положителен резултат се приемат стойности >0.5 nmol/l AChR антитела нормално не се откриват в кръвта. Референтните стойности са до 0.4 nmol/l. За положителен резултат се приемат стойности >0.5 nmol/l
-Тяхното наличие предполага автоимунен отговор. Ако пациентът има AChR антитела и симптоми на **[[миaстения гравис]]**,​ то вероятността да страда от заболяването е голяма. AChR антитела могат да бъдат открити при пациенти с тимом (лекувани с penicillamine),​ с малки карциноми на белите дробове,​ с автоимунно заболяване на черния дроб, с миастеничен синдром на Lambert-Eaton (състояние асоциирано с невъзможност да се отдели ацетилхолин от нервното окончание).+Тяхното наличие предполага автоимунен отговор. Ако пациентът има AChR антитела и симптоми на **[[http://​www.msobg.org/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=2&​Itemid=4|миaстения гравис]]**,​ то вероятността да страда от заболяването е голяма. AChR антитела могат да бъдат открити при пациенти с тимом (лекувани с penicillamine),​ с малки карциноми на белите дробове,​ с автоимунно заболяване на черния дроб, с миастеничен синдром на Lambert-Eaton (състояние асоциирано с невъзможност да се отдели ацетилхолин от нервното окончание).
 Обаче негативен резултат не отхвърля миастения гравис. Около 50% от пациентите с очна форма на миастениа гравис (засягат се само мускулите на очните клепачи) и около 10-15% с генерализирана форма на заболяването са негативни за AChR антитела. Когато пациент е диагностициран с миастения гравис,​ тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин може да се назначава регулярно,​ с цел да оцени активността на заболяването или ефекта от приложеното лечение. Обаче негативен резултат не отхвърля миастения гравис. Около 50% от пациентите с очна форма на миастениа гравис (засягат се само мускулите на очните клепачи) и около 10-15% с генерализирана форма на заболяването са негативни за AChR антитела. Когато пациент е диагностициран с миастения гравис,​ тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин може да се назначава регулярно,​ с цел да оцени активността на заболяването или ефекта от приложеното лечение.
 Пациенти,​ които страдат от миастения,​ често имат и други автоимунни разтройства,​ като ревматоиден артрит,​ системен лупус еритематозус и др. Пациенти,​ които страдат от миастения,​ често имат и други автоимунни разтройства,​ като ревматоиден артрит,​ системен лупус еритематозус и др.
Ред 48: Ред 48:
  
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
-[[https://​bg.wikipedia.org/​wiki/​%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81]]+[[https://​bg.wikipedia.org/​wiki/​%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81|Миастениа гравис]]
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
immunology/achra.txt · Последна промяна: 29.01.2016 15:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki