Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
immunology:achra [22.01.2016 19:54]
admin [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
immunology:achra [29.01.2016 15:33]
admin [Информация за пациенти]
Ред 12: Ред 12:
 ^Референтни стойности ​ |<0.4 nmol/l (отрицателен)| ^Референтни стойности ​ |<0.4 nmol/l (отрицателен)|
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
-Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR) са автоантитела,​ продуцирани от имунната система,​ които атакуват рецепторите за ацетилхолин локализирани в мускулните влакна. Ацетилхолинът е химическа субстанция,​ която пренася сигнали. За да се извърши мускулно съкращение се изпраща импулс до нервното окончание,​ който стимулира освобождаване на ацетилхолин. Ацетилхолинът пътува през микроскопично пространство между нервното окончание и мускулното влакно. Когато достигне до мускулното влакно,​ се свързва с един от многото ацетилхолинови рецептори,​ активира ги и предизвиква мускулно съкращение. Антителата срещу ацетилхолиновите рецептори възпрепятстват комуникацията между нервни и мускулни клетки,​ потиска се мускулната контракция това води до мускулна слабост.+Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR,АХР) са автоантитела,​ продуцирани от имунната система,​ които атакуват рецепторите за ацетилхолин локализирани в мускулните влакна. Ацетилхолинът е химическа субстанция,​ която пренася сигнали. За да се извърши мускулно съкращение се изпраща импулс до нервното окончание,​ който стимулира освобождаване на ацетилхолин. Ацетилхолинът пътува през микроскопично пространство между нервното окончание и мускулното влакно. Когато достигне до мускулното влакно,​ се свързва с един от многото ацетилхолинови рецептори,​ активира ги и предизвиква мускулно съкращение. Антителата срещу ацетилхолиновите рецептори възпрепятстват комуникацията между нервни и мускулни клетки,​ потиска се мускулната контракция това води до мускулна слабост.
 Хора с увеличен тимус, който може да е в резултат тимом (доброкачествен тумор на тимуса),​ често развиват миастения. Локализиран под стернума тимусът е активна част от имунната система,​ през детството,​ обикновено активността му намалява след пубертета. Ако тимомът е диагностициран,​ може да се назначи и тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин,​ за да се прецени дали пациентът развива заболяването миастения гравис.  Хора с увеличен тимус, който може да е в резултат тимом (доброкачествен тумор на тимуса),​ често развиват миастения. Локализиран под стернума тимусът е активна част от имунната система,​ през детството,​ обикновено активността му намалява след пубертета. Ако тимомът е диагностициран,​ може да се назначи и тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин,​ за да се прецени дали пациентът развива заболяването миастения гравис. 
  
Ред 39: Ред 39:
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 AChR антитела нормално не се откриват в кръвта. Референтните стойности са до 0.4 nmol/l. За положителен резултат се приемат стойности >0.5 nmol/l AChR антитела нормално не се откриват в кръвта. Референтните стойности са до 0.4 nmol/l. За положителен резултат се приемат стойности >0.5 nmol/l
-Тяхното наличие предполага автоимунен отговор. Ако пациентът има AChR антитела и симптоми на **[[миaстения гравис]]**,​ то вероятността да страда от заболяването е голяма. AChR антитела могат да бъдат открити при пациенти с тимом (лекувани с penicillamine),​ с малки карциноми на белите дробове,​ с автоимунно заболяване на черния дроб, с миастеничен синдром на Lambert-Eaton (състояние асоциирано с невъзможност да се отдели ацетилхолин от нервното окончание).+Тяхното наличие предполага автоимунен отговор. Ако пациентът има AChR антитела и симптоми на **[[http://​www.msobg.org/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=2&​Itemid=4|миaстения гравис]]**,​ то вероятността да страда от заболяването е голяма. AChR антитела могат да бъдат открити при пациенти с тимом (лекувани с penicillamine),​ с малки карциноми на белите дробове,​ с автоимунно заболяване на черния дроб, с миастеничен синдром на Lambert-Eaton (състояние асоциирано с невъзможност да се отдели ацетилхолин от нервното окончание).
 Обаче негативен резултат не отхвърля миастения гравис. Около 50% от пациентите с очна форма на миастениа гравис (засягат се само мускулите на очните клепачи) и около 10-15% с генерализирана форма на заболяването са негативни за AChR антитела. Когато пациент е диагностициран с миастения гравис,​ тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин може да се назначава регулярно,​ с цел да оцени активността на заболяването или ефекта от приложеното лечение. Обаче негативен резултат не отхвърля миастения гравис. Около 50% от пациентите с очна форма на миастениа гравис (засягат се само мускулите на очните клепачи) и около 10-15% с генерализирана форма на заболяването са негативни за AChR антитела. Когато пациент е диагностициран с миастения гравис,​ тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин може да се назначава регулярно,​ с цел да оцени активността на заболяването или ефекта от приложеното лечение.
 Пациенти,​ които страдат от миастения,​ често имат и други автоимунни разтройства,​ като ревматоиден артрит,​ системен лупус еритематозус и др. Пациенти,​ които страдат от миастения,​ често имат и други автоимунни разтройства,​ като ревматоиден артрит,​ системен лупус еритематозус и др.
Ред 48: Ред 48:
  
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
-[[https://​bg.wikipedia.org/​wiki/​%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81]]+[[https://​bg.wikipedia.org/​wiki/​%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81|Миастениа гравис]]
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
immunology/achra.txt · Последна промяна: 29.01.2016 15:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki