Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunology:achra [22.01.2016 20:05]
admin
immunology:achra [29.01.2016 15:33]
admin [Информация за пациенти]
Ред 12: Ред 12:
 ^Референтни стойности ​ |<0.4 nmol/l (отрицателен)| ^Референтни стойности ​ |<0.4 nmol/l (отрицателен)|
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
-Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR) са автоантитела,​ продуцирани от имунната система,​ които атакуват рецепторите за ацетилхолин локализирани в мускулните влакна. Ацетилхолинът е химическа субстанция,​ която пренася сигнали. За да се извърши мускулно съкращение се изпраща импулс до нервното окончание,​ който стимулира освобождаване на ацетилхолин. Ацетилхолинът пътува през микроскопично пространство между нервното окончание и мускулното влакно. Когато достигне до мускулното влакно,​ се свързва с един от многото ацетилхолинови рецептори,​ активира ги и предизвиква мускулно съкращение. Антителата срещу ацетилхолиновите рецептори възпрепятстват комуникацията между нервни и мускулни клетки,​ потиска се мускулната контракция това води до мускулна слабост.+Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR,АХР) са автоантитела,​ продуцирани от имунната система,​ които атакуват рецепторите за ацетилхолин локализирани в мускулните влакна. Ацетилхолинът е химическа субстанция,​ която пренася сигнали. За да се извърши мускулно съкращение се изпраща импулс до нервното окончание,​ който стимулира освобождаване на ацетилхолин. Ацетилхолинът пътува през микроскопично пространство между нервното окончание и мускулното влакно. Когато достигне до мускулното влакно,​ се свързва с един от многото ацетилхолинови рецептори,​ активира ги и предизвиква мускулно съкращение. Антителата срещу ацетилхолиновите рецептори възпрепятстват комуникацията между нервни и мускулни клетки,​ потиска се мускулната контракция това води до мускулна слабост.
 Хора с увеличен тимус, който може да е в резултат тимом (доброкачествен тумор на тимуса),​ често развиват миастения. Локализиран под стернума тимусът е активна част от имунната система,​ през детството,​ обикновено активността му намалява след пубертета. Ако тимомът е диагностициран,​ може да се назначи и тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин,​ за да се прецени дали пациентът развива заболяването миастения гравис.  Хора с увеличен тимус, който може да е в резултат тимом (доброкачествен тумор на тимуса),​ често развиват миастения. Локализиран под стернума тимусът е активна част от имунната система,​ през детството,​ обикновено активността му намалява след пубертета. Ако тимомът е диагностициран,​ може да се назначи и тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин,​ за да се прецени дали пациентът развива заболяването миастения гравис. 
  
immunology/achra.txt · Последна промяна: 29.01.2016 15:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki