Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Next revision
Previous revision
immunology:achra [22.01.2016 19:20]
admin създадена
immunology:achra [29.01.2016 15:33] (текуща)
admin [Информация за пациенти]
Ред 1: Ред 1:
 ====== Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR) ====== ====== Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR) ======
  
 +^LOINC ​ |68937-2 ​ |
 +^Кратко наименование|anti-AChR IgG  |
 +^Пълно наименование на теста| Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин в серум|
 +^Мерни единици ​ |nmol/​L ​ |
 +^Методика ​ |ELISA |
 +^Други имена ​ | AChR Ат|
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 48 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма ​ |
 +^Референтни стойности ​ |<0.4 nmol/l (отрицателен)|
 +===== Информация за пациенти =====
 +Антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR,​АХР) са автоантитела,​ продуцирани от имунната система,​ които атакуват рецепторите за ацетилхолин локализирани в мускулните влакна. Ацетилхолинът е химическа субстанция,​ която пренася сигнали. За да се извърши мускулно съкращение се изпраща импулс до нервното окончание,​ който стимулира освобождаване на ацетилхолин. Ацетилхолинът пътува през микроскопично пространство между нервното окончание и мускулното влакно. Когато достигне до мускулното влакно,​ се свързва с един от многото ацетилхолинови рецептори,​ активира ги и предизвиква мускулно съкращение. Антителата срещу ацетилхолиновите рецептори възпрепятстват комуникацията между нервни и мускулни клетки,​ потиска се мускулната контракция това води до мускулна слабост.
 +Хора с увеличен тимус, който може да е в резултат тимом (доброкачествен тумор на тимуса),​ често развиват миастения. Локализиран под стернума тимусът е активна част от имунната система,​ през детството,​ обикновено активността му намалява след пубертета. Ако тимомът е диагностициран,​ може да се назначи и тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин,​ за да се прецени дали пациентът развива заболяването миастения гравис. 
  
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Същност на изследването ====
 +Чрез ELISA (ЕЛАЙЗА) се определя титърът (количеството) на антителата от клас IgG
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +Тест за антитела срещу рецепторите за ацетилхолин се назначава,​ когато човек има симптоми,​ които предполагат развитие на миастениа като:
 +  * Спадане на очните клепачи
 +  * Двойно виждане
 +  * Намален контрол при движение на очите
 +  * Затруднение при преглъщане и дъвкане,​ неясен говор
 +  * Слабост в мускулите на врата, съответно затруднение при задържане на главата
 +  * Затруднено дишане
 +  * Затруднено ходене и променена походка
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Взима се **венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. ​  
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +AChR антитела нормално не се откриват в кръвта. Референтните стойности са до 0.4 nmol/l. За положителен резултат се приемат стойности >0.5 nmol/l
 +Тяхното наличие предполага автоимунен отговор. Ако пациентът има AChR антитела и симптоми на **[[http://​www.msobg.org/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=2&​Itemid=4|миaстения гравис]]**,​ то вероятността да страда от заболяването е голяма. AChR антитела могат да бъдат открити при пациенти с тимом (лекувани с penicillamine),​ с малки карциноми на белите дробове,​ с автоимунно заболяване на черния дроб, с миастеничен синдром на Lambert-Eaton (състояние асоциирано с невъзможност да се отдели ацетилхолин от нервното окончание).
 +Обаче негативен резултат не отхвърля миастения гравис. Около 50% от пациентите с очна форма на миастениа гравис (засягат се само мускулите на очните клепачи) и около 10-15% с генерализирана форма на заболяването са негативни за AChR антитела. Когато пациент е диагностициран с миастения гравис,​ тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин може да се назначава регулярно,​ с цел да оцени активността на заболяването или ефекта от приложеното лечение.
 +Пациенти,​ които страдат от миастения,​ често имат и други автоимунни разтройства,​ като ревматоиден артрит,​ системен лупус еритематозус и др.
 +Кога не трябва да провеждате изследването?​
 +Изследването не трябва да се провежда след скорошна лъчетерапия или прием на succinylcholine,​ защото може да се получи фалшиво положителен резултат.
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +[[https://​bg.wikipedia.org/​wiki/​%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81|Миастениа гравис]]
 +===== Информация за партьори =====
immunology/achra.1453483205.txt.gz · Последна промяна: 22.01.2016 19:20 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki