Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:acl [09.10.2012 14:47] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти-кардиолипинови антитела(ACL) ======
 +Антителата към кардиолипин са характерни за Фосфолипидния синдром,​ наричан също Hughes синдром на името на Graham Hughes, който го описва за първи път през 1982г.
 +Фосфолипидния синдром се характеризира с наличие на поне един от следните клинични прояви:​
 +  * Венозни и/или артериални тромбози;​
 +  * Хабитуални аборти и/или мъртви раждания;​
 +  * Tромбоцитопения.
 +  * В съчетание с Положителни Aнтифосфолипидни антитела
 +
 +Фосфолипидния синдром може да бъде първичен и вторичен.
 +Вторичния най-често се асоциира със Системен Лупус Еритематодес и в по-малка степен с други системни съединително тъканни заболявания. Ако не се докаже наличието на друго основно заболяване се приема,​ че се касае за Първичен фосфолипиден синдром.
 +
 +Антифосфолипидните антитела са насочени към ​ анионни фосфолипидни молекули,​ намиращи се по повърхността на клетките или участващи в процеса на кръвосъсирването. Таргетния антиген включва фосфолипид-свързани протеини например Beta 2-Glycoprotein І (В2GP1). В резултат на свързването на антителата с този антиген се блокира протромбин активиращия комплекс,​ нарушава се вътрешната система на кръвосъсирването и  тромбообразуването Антифосфолипидните антитела ​ условно се разделят на:
 +Истински Антифосфолипидни антитела в тесен смисъл:​ Лупусен антикоагулант,​ Анти-кардиолипини(ACL), ​ Анти-фосфатидил етаноламин,​ Анти-фосфатидилсерин
 +Антифосфолипидни антитела,​ които реагират с протеинния ко-фактор,​ свързан с отрицателно заредените фосфолипиди-Анти-Beta 2-Glycoprotein І(анти-B2GpІ). Антифакторни антитела насочени срещу самия ко-фактор без наличието на фосфолипиди. Към тях принадлежат анти-тромбинови,​ анти-протеин С и др.
 +
 +От всички описани по-горе антитела Анти-кардиолипиновите(АCL) са рутинно най-често използвани. Антигена на ACL представлява слоест или мицелен фосфолипид,​ за действието на който е необходим ко-фактор Beta 2-Glycoprotein І (В2GPІ). ACL могат да са от клас IgA, IgM или IgG.
 +
 +**Информативно съдържание и клинично значение**
 +
 +Анти-кардиолипиновите антитела са част от диагностичните критерии за Фосфолипиден синдром,​ формулирани на Осмия Международен Симпозиум ​ в Sapporo през 1999 г. ако са дефинитивно увеличени в умерени и високи стойности.
 +Съществуват проучвания,​ според които уверичението на АCL антитела над 8 пъти над горната референтна граница е свързано с по-висок риск от тромботични усложнения.
 +АCL антитела се срещат при различни заболявания:​
 +  * вирусни и бактериални инфекции,​ в частност НІV
 +  * автоимунни заболявания на съединителната тъкан
 +  * Системен лупус еритематодес. Честотата на изява е средно от 30-35% , като при невролупуса достига до 80 % .
 +  * Синдром на Сьогрен,​ Ревматоиден артрит,​ Склеродермия,​ Дерматомиозит.
 +  * Честота на изява 15-35 %.
 +  * Злокачествени новообразувания
 +  * Прием на лекарствени средства(прокаинамид,​ хлорпромазин,​ хинидин)
 +
 +Уместно е изследнето на ACL при следните състояния и заболявания:​
 +Като част от скрининговия имунологичен панел при всички системни заболявания на съединителната тъкан;
 +  * Неврологични:​ главоболие с мигренозен характер,​ епилепсия(или абнормно ЕЕГ), исхемични мозъчни инсулти особено във възрастта под 50 г, хорея;
 +  * Офталмологични:​ зрителни нарушения,​ в частност временна слепота,​ отлепване на ретината;​
 +  * Съдови:​
 +  * Венозни тромбози,​ които са най-често на дълбоките вени на крайниците,​ Белодробен тромбемболизъм( до 30% от случаите),​ но и при тромбози с атипични локализации като такива на  бъбречни и чернодробни ​ вени;  ​
 +  * Артериални тромбози,​ които могат да засягат всяка артерия,​ но най-често това са коронарните,​ периферните и мозъчните артерии;​
 +  * Хабитуални аборти и/или мъртви раждания ​ през втори и трети триместър на бременността;​
 +  * Белодробна хипертония;​
 +  * Тромбоцитопения и други.
  
immunology/acl.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:47 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki