Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:agma [07.11.2012 10:39]
admin създадена
immunology:agma [07.11.2012 10:39] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти-гладкомускулни автоантитела (АГМА) ======
  
 +АГМА имат няколко таргетни автоантигени,​ разположени във филаментите на гладките и набраздените мускули (актин,​ миозин,​ тропомиозин тропонин,​ виментин,​ цитокератин,​ тубулин и дезмин). Актинът е важна структурна молекула на цитоскелета и участва в релаксацията на мускулите,​ като анти-актиновите антитела са най-специфичните автоантитела при автоимунния хепатит. Филаментозната форма на актина е с молекулно тегло 42kDa и е известна като F-актин.
 +
 +АГМА се асоциират с автоимунен хепатит (АХ) тип 1, първична билиарна цироза (ПБЦ), хронични вирусни хепатити В и С, не-алкохолна мастна дистрофия на черния дроб, алкохолна цироза,​ други автоимунни болести,​ а се срещат и при здрави лица. Анти-актиновите гладкомускулни антитела се срещат при 50 – 60 % от болните с АХ тип 1 и при 20 % от болните с ПБЦ. ​
 +
 +Изследват се с индиректна имунофлуоресценция (ИИФ) и при титър 1:40 или по-голям,​ те са положителни и се считат за специфичен маркер за АХ тип I. 
immunology/agma.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:39 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki