Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:ama_m2 [07.11.2012 10:40] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти-митохондриални М2 антитела (АМА-М2) ======
 +
 +Има няколко вида анти митохондриални антитела (АМА) - от М1 до М6, които дефинират различни клетъчни антигени. Най-чести и с най-голяма клинична значимост са АМА-М2. Те реагират с някоко субединици на 2-охо-пируватдехидрогеназния комплекс,​ разположени по вътрешната стена на митохондриите и участват в енергийния метаболизъм.
 +
 +**Клинична значение**
 +
 +  * АМА-М2 са важни автоантитела,​ тъй като са силно диагностично асоциирани с първичната билиарна цироза (ПБЦ). Около 95 % от болните с ПБЦ са положителни за АМА-М2.
 + 
 +  * Те могат да се установят и при лица без клинични симптоми и в тези случаи те обикновенно предсказват поява на ПБЦ на по - късен етап (прогностична стойност). ​
 +
 +  * Наличието на АМА-М2 се асоциира с по-тежко протичане и бързо развитие на терминална цироза. Болните,​ негативни за АМА-М2 могат да имат други антитела - напр. ПБЦ-специфични АНА ( Sp 100, gp 210 ).
  
immunology/ama_m2.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:40 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki