Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
immunology:ana [12.05.2017 13:51]
admin [Антинуклеарни антитела (АНA)]
immunology:ana [12.05.2017 13:53]
admin [Антинуклеарни антитела (АНA)]
Ред 79: Ред 79:
 Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА: двойноверижна ДНК (двДНК),​ Sm- антиген,​ RNP, SSA/​Ro, ​ SSB/La, Scl-70, CENP В, Jo-1, PM-Scl, PCNA, нуклеозоми,​ хистони,​ Ribo-P, ​ AMA-M2, anti-DFS70 ​ .  Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА: двойноверижна ДНК (двДНК),​ Sm- антиген,​ RNP, SSA/​Ro, ​ SSB/La, Scl-70, CENP В, Jo-1, PM-Scl, PCNA, нуклеозоми,​ хистони,​ Ribo-P, ​ AMA-M2, anti-DFS70 ​ . 
  
-Цялото многообразие от автоантитела ​ може да бъде полезно за диагнозата,​ оценка на болестната активност и мониторирането на болните с автоимунни ревматоидни заболявания. Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА: ​  * двойноверижна ДНК (двДНК),​ Sm- антиген,​ RNP, SSA/Ro, SSB/La, Scl-70, CENP В, Jo-1, PM-Scl, PCNA, нуклеозоми,​ хистони,​ Ribo-P, AMA-M2 . Тази информация има значение за уточняване вида на системната автоимунна болест и прецизиране на лечението. Чрез метода ИИФ тези автоантитела имат различна картина,​ но е задължително тяхната специфичност да се докаже и с друг метод- например ELISA или имуноблот. При СЛЕ могат да се срещнат много и различни специфичности на АНА, като най-голямо клинично значение имат:+Цялото многообразие от автоантитела ​ може да бъде полезно за диагнозата,​ оценка на болестната активност и мониторирането на болните с автоимунни ревматоидни заболявания. Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА: 
 +двойноверижна ДНК (двДНК),​ Sm- антиген,​ RNP, SSA/Ro, SSB/La, Scl-70, CENP В, Jo-1, PM-Scl, PCNA, нуклеозоми,​ хистони,​ Ribo-P, AMA-M2 . Тази информация има значение за уточняване вида на системната автоимунна болест и прецизиране на лечението. Чрез метода ИИФ тези автоантитела имат различна картина,​ но е задължително тяхната специфичност да се докаже и с друг метод- например ELISA или имуноблот. При СЛЕ могат да се срещнат много и различни специфичности на АНА, като най-голямо клинично значение имат:
   * анти – двДНК, които корелират с наличие на бъбречно увреждане и имунологичната активност ​   * анти – двДНК, които корелират с наличие на бъбречно увреждане и имунологичната активност ​
   * анти-Sm,​ които се срещат само при болни със СЛЕ и са видоко специфични за диагнозата,​ но в по нисък процент - до 30% чувствителност. ​   * анти-Sm,​ които се срещат само при болни със СЛЕ и са видоко специфични за диагнозата,​ но в по нисък процент - до 30% чувствителност. ​
immunology/ana.txt · Последна промяна: 12.05.2017 13:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki