Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunology:ana [12.05.2017 13:53]
admin [Антинуклеарни антитела (АНA)]
immunology:ana [12.05.2017 13:57]
admin [Антинуклеарни антитела (АНA)]
Ред 77: Ред 77:
 **Какво се изследва с АНА-профил?​** **Какво се изследва с АНА-профил?​**
  
-Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА: двойноверижна ​ДНК (двДНК), Sm- антиген,​ RNP, SSA/​Ro, ​ SSB/La, Scl-70, CENP В, Jo-1, PM-Scl, PCNA, нуклеозоми,​ хистони,​ Ribo-P, ​ AMA-M2, anti-DFS70 ​ . +Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА: ​[[immunology:​antidnk|Анти-двДНК (антитела срещу ​двойно-верижна ДНК)]], Sm- антиген,​ RNP, SSA/​Ro, ​ SSB/La, Scl-70, CENP В, Jo-1, PM-Scl, PCNA, нуклеозоми,​ хистони,​ Ribo-P, ​ AMA-M2, anti-DFS70 ​ . 
  
 Цялото многообразие от автоантитела ​ може да бъде полезно за диагнозата,​ оценка на болестната активност и мониторирането на болните с автоимунни ревматоидни заболявания. Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА: Цялото многообразие от автоантитела ​ може да бъде полезно за диагнозата,​ оценка на болестната активност и мониторирането на болните с автоимунни ревматоидни заболявания. Изследването АНА-профил определя наличието или липсата на следните по-важни специфичности на АНА:
immunology/ana.txt · Последна промяна: 12.05.2017 13:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki