Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunology:anti_gad [07.11.2012 10:59]
admin
immunology:anti_gad [30.11.2012 16:48] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Aнти-GAD и  анти-IA-2 ======
  
 +Това са автоантитела,​ насочени срещу антигени на островните клетки на панкреаса. ​
 +
 +  * GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) e ензим, установен в централната и периферна нервна система,​ островните клетки на панкреаса,​ тестиси,​ яйчници,​ тимус и стомах. Има важни метаболитни функции,​ свързани с регулация на невротрансмисията в мозък и в контрола на освобождаване на инсулина от секреторните гранули. ​
 +  * GAD съществува в 2 изоформи - МТ 65 kDa (GAD 65) и MT 67 kDa (GAD 67), които имат 68% прилика. Болни с автоимунен диабет I тип имат автоантитела срещу GAD 65, за разлика от болните с неврологични болести,​ където антоантителата са насочени срещу GAD 67. IA-2 е тирозин фасфатаза,​ която също се експресира в панкреаса и мозъка.
 +
 +**Клинично значение**
 +
 +Анти-островните автоантитела се свързват с островните клетки на панкреаса и ги разрушават,​ като по този начин разрушават тяхната основна фукция - производството на инсулин. Високите автоантителни титри (количество) ​ корелират с разрушаването на бета клетките на панкреаса и често намаляват към края на първата година на заболяването. ​
 +
 +Антителата срещу панкреасните островни клетки се установяват при: ​
 +  * 70 – 85 % от болните с инсулин-зависим захарен диабет (ИЗЗД)
 +  * 50 -90 % от възрастни болни с латентен автоимунен захарен диабет (ЛАЗД)
 +  * 5 -10 % от близки роднии на болни с автоимунен гестационен диабет.
 +  * Установяването на анти-GAD65 или IA-2 антитела при роднини на болни с автоимунен диабет ​ (до 80%) може да е маркер за предстоящо развитие на такъв в бъдеще.
 +  * Малък % от болни с не-инсулинизависим диабет (тип 2)
immunology/anti_gad.txt · Последна промяна: 30.11.2012 16:48 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki