Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:anti_znt8 [19.04.2019 14:53] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Изследване на антитела срещу Цинков Транспортер 8 ( anti ZnT8 ) ======
  
 +
 +Изследване на антитела срещу Цинков Транспортер 8 ( anti ZnT8 ) при диагностиката на захарен диабет тип 1, се прилага заедно с утвърдените имунологични маркери – антиинсулинови антитела (IAA), антитела към декарбоксилазата на глутаминовата киселина (anti GAD65) и антитела към тирозин фосфатаза (anti IA-2). Част от пациентите със захарен диабет с инсулинов дефицит остават антитяло-негативни за използваните досега антитела,​ което създава диагностични,​ а оттам и терапевтични проблеми. Това налага използването на нов маркер – антитяло към Цинков Транспортер 8 (ZnT8), който представлява специфична за β-клетката структура и съответно автоантиген.
 +
 +Цинкът играе важна роля във функционирането на бета-клетката,​ като участва в процесите на складиране,​ секреция и отчасти в действието на инсулина. Цинков Транспортер 8 е разположен в мембраната на секреторните гранули в β-клетката и осигурява транспорта на цинковите йони. Състои се от 369 аминокиселини и се кодира от ген, намиращ се в 8-ма хромозома. Натрупаните до момента данни отреждат значима роля на антителата към ZnT8 в диагнозата и предикцията на захарен диабет тип 1.  Антителата към ZnT8 се установяват се при 50-60% от изследваните пациенти,​ като се нареждат след GAD 65 от 55 до 85% и преди IA 2.  ​
 +
 +Изследването на класическата комбинация GAD 65 + IA 2 води до идентифициране на 80% от случите на захарен диабет тип 1. Използването на ZnT8 вместо IA 2 като втори имунологичен маркер идентифицира по-висок процент от случаите – 88% , а комбинацията от трите антитела диагностицира 92% от случаите на захарен диабет тип 1. Възможно е намирането само на антитела срещу ​ Цинков Транспортер 8 (anti ZnT8).
 +
 +Появата на антитела срещу Цинков Транспортер 8 ( anti ZnT8 ) може да предшества появата на болеста с години.
immunology/anti_znt8.txt · Последна промяна: 19.04.2019 14:53 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki