Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:antib2gpit [09.10.2012 14:50]
admin създадена
immunology:antib2gpit [09.10.2012 14:50] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти-Beta 2-Glycoprotein І(анти-В2GPІ антитела) ======
 +В2GPІ представлява разтворим,​ плазмен,​ едноверижен протеин с молекулна маса около 50 кД. Синтеза на В2GPІ се извършва в черния дроб,​макрофаги,​ астроцити,​ трофобласти,​ чревните епителни клетки и др.
 +
 +В2GPІ участва в липидния метаболизъм като 40% от него е свързан с VLDL, HDL, постпрандиални хиломикрони и триглицериди.
 +
 +Във физиологични условия изпълнява протективна ​ функция срещу нежелано тромбообразуване:​
 +  * - Чрез инхибиране на контактната фаза на  кръвната коагулация,​ конкурирайки се за отрицателно заредените повърхности с фактора на Хагеман,​ прекаликреина и високомолекулния кининоген.
 +  * Чрез свързване с активираните тромбоцити и  подтискане на тромбоцитната протромбиназа,​ както и аденилат-циклазната активност. ​
 +
 +В патологични условия при Фосфолипиден синдром:​
 +  * В2GPІ е основен ко-фактор при свързването на Анти-кардиолипиновите антитела
 +  * Към B2GPІ се образуват анти-B2GPІ ​ антитела,​ които елеминират антикоагулантното му действие.
 +  * Анти-В2GPІ антителата могат да са от клас IgA, IgM или IgG.
 +
 +**Клинично значение и информативно съдържание**
 +
 +Анти-B2GPІ антителата принадлежат към групата на антифосфолипидните антитела както и  Анти-кардиолипиновите антитела,​ Лупусен антикоагулант,​ Анти-фосфатитил етаноламин,​ Анти-фосфатидилсерин и др.
 +Изследването на Анти-кардиолипинови антитела се препоръчва във всички случаи за доказване на първичен или вторичен Фосфолипиден синдром. Анти-кардиолипиновите антитела са по-чуствителен маркер,​ докато анти-В2GP1 се разглеждат като по-специфичен маркер.Тази висока специфичност е свързана факта, че те по-рядко се срещат при възпалителни заболявания.
 +Въпросът дали В2GPІ е самостоятелен антиген при фосфолипидния синдром или е необходима известна комуникация между него и отрицателно заредените фосфолипиди,​ която да създаде антигенен епитоп,​ е все още открит. Безспорно е обаче, ​ наличието на анти-В2GPІ антитела при болни с този синдром,​ които играят съществена роля в патогенезата на заболяването. Например доказана е корелацията между тромботичните епизоди и титъра на анти-В2GPІ антителата от клас IgG.
 +
 +В рутинната практика най-често се използва комбинираното изследване на Анти-кардиолипинови(ACL) и Анти-бета2 гликопротеин І (анти-B2GPІ)антитела.
  
immunology/antib2gpit.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:50 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki