Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Last revision Both sides next revision
immunology:anty_if [07.11.2012 11:04]
admin създадена
immunology:anty_if [07.11.2012 11:04]
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Антитела срещу Интринзик фактор (Анти- IF) ======
  
 +**Какво е интринзик фактор?​**
 +
 +Интринзик фактор е гликопротеин (около 70 kDa) , който се секретира от париеталните клетки на стомашната лигавица. Той свързва витамин В12 в комплекс и играе ключова роля в неговата абсорбция в тънките черва.
 +
 +Анти - IF са 2 вида автоантитела - тип I които блокират свързването на интринзик фактора с витамин В 12 и тип II, които блокират рецепторите в тънките черва за комплекса IF/ вит. В 12  и по този начин потискат неговата абсорбция. ​
 +
 +Анти- IF, изследвани чрез имуноензимни методи,​ улавят и двата вида автоантитела. ​
 +
 +**Клинично значение**
 +
 +Между 50 и 70 % от болните с пернициозна анемия са носители на такива антитела. Дефицитът на витамин В12, обаче, освен на тези автоантитела,​ може да се дължи и на дефицит в продукцията на интринзик фактор,​ както и на малабсорбция по други причини.
immunology/anty_if.txt · Последна промяна: 13.02.2016 12:00 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki