Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:ccp [07.11.2012 10:18] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти - ССР (антитела срущу цикличен цитрунилиран пептид) ======
  
 +**Какво значи цикличен цитрунилиран пептид и анти-ССР?​**
 +
 +Цитрулинирането ​ представлява ензимно превръщане на протеини,​ съдържащи аргининови остатъци,​ в циклични цитрулинови пептиди под въздействие на ензима пептидил-аргинин дезаминаза. Цитрулинирани пептиди се установяват в синовията на пациенти с ревматоиден артрит и не се срещат при здрави индивиди. Ензимът причинява локално цитрулиниране на синовиалните протеини:​ фибрин,​ филагрин,​ виментин и други. Тези процеси корелират с наличието на анти - ССР автоантитела в кръвта,​ които са предимно от клас IgG и са резултат от нарушен толеранс към променените автоантигенени.
 +
 +**Какво е клиничното им значение?​**
 +
 +  * **Диагностичната чуствителност за диагнозата** ревматоиден артрит на анти-ССР е 70 % и превъзхожда тази на Ревматоидния фактор (60%), а **диагностичната им специфичност е над 85 %**. Ревматоидният фактор притежава около 55% специфичност тъй като се позитивира и при други автоимунни и инфекциозни заболявания,​ както и при 3-5% от здравото население. Поради това, анти-ССР теста е **диференциално диагностичен маркер**,​ който позволява ранно и навременно отдиференциране на ревманоидния артрит от други системни заболявания на съединителната тъкан, псориатричен артрит,​ реактивни артрити,​ болест на Бехтерев,​ ревматизъм,​ остеоартроза,​ подагра,​ сателитни артропатии при възпалителни заболявания,​ напр НСV инфекция.
 +  * Анти-ССР антителата могат да бъдат открити в серума на пациентите с ревматоиден артрит (РА) от 6 до12 и повече месеца преди разгръщането на клиничната картина и затова те са един много добър **маркер за ранна диагноза** на РА.
 +  * Установени в ранните фази на ревматоидния артрит наличието на високи серумни нива на анти-ССР антитела прогнозира развитието на ерозивната болест и рентгенологичната прогресия на заболяването (прогностичен маркер).
 +  * При разгърната клинична картина персистирането на високи нива е белег за развитие на по-тежки структурни ставни промени,​ както и недостатъчен терапевтичен отговор.
immunology/ccp.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:18 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki