Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:cenpb [07.11.2012 10:49]
admin създадена
immunology:cenpb [07.11.2012 10:49] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти-CENP-B (Centromer Protein B) ======
  
 +Това са автоантитела от групата на центромерните антитела (ACA). Техният автоантиген е разположен централно в клетъчните центромери - центромер-ДНК асоцииран белтък В. Могат да се изследват с ИИФ (характерно центромерно светене на Hep2 клетки) или чрез имуноензимен метод ​ с пречистен или рекомбинантен антиген.
 +
 +**Клинично значение**
 +
 +  * Диагностичен маркер:​ Анти-CENP-B са диагностичен маркер при ограничената форма на системна склероза - CREST синдром - 57 -82% от болните са положителни. Само 3 - 12 % от дифузните кожни форми на системна склероза са положителни. Титърът на АСА и особенно на анти-CENP-B,​ обикновенно са високи при болните.
 +  * Прогностичен маркер. ​ АСА не е достатъчно значим,​ тъй като в много редки случаи на АСА позитивни болни се развиват прогресиращи усложнения като интерстициална белодробна фиброза и хипертенсия или езофагиален хипомотилитет.
 +  * Рисков предиктор. Установяването на АСА при високо рискови болни с феномен на Райно може да предсказва предстоящо развитие на системна склероза
 +  * АСА се установяват при 10 – 30% от болните с първична билиарна цироза,​ като близо половината от тях имат едновременно протичаща системна склероза. По-рядко АСА се срещат при СЛЕ, полимиозит/​дерматомиозит,​ или първична белодробна хипертония. ​
immunology/cenpb.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:49 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki