Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
immunology:crp [22.07.2014 15:29]
admin
immunology:crp [14.03.2016 14:45]
admin
Ред 10: Ред 10:
 ^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно | ^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно |
 ^Референтни стойности ​ |под 5mg/L| ^Референтни стойности ​ |под 5mg/L|
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
Ред 30: Ред 20:
 **Защо и кога се изследва?​** **Защо и кога се изследва?​**
    
-CRP е един от най-силните осрофазови реактанти,​ чиято концентрация може да се увеличи до 1000 пъти след остър миокарден инфаркт,​ стрес, травма,​ инфекции,​ възпаление,​ операции или неопластични процеси.  +CRP е един от най-силните острофазови реактанти,​ чиято концентрация може да се увеличи до 1000 пъти след остър миокарден инфаркт,​ стрес, травма,​ инфекции,​ възпаление,​ операции или неопластични процеси.  
-CRP се използва за оценка на активността на възпалителни заболявания(ревматоиден артрит);​ за откриване ​ на съпътстващи инфекции при системен лупус(SLE),​ левкемии,​ след операции;​ отхвърляне на бъбречен трансплантант;​ неонатална септицемия и менингит и др.+CRP се използва за оценка на активността на възпалителни заболявания(ревматоиден артрит);​ за откриване ​ на съпътстващи инфекции при системен лупус(SLE),​ левкемии,​ след операции;​ отхвърляне на бъбречен трансплантант;​ неонатална септицемия и менингит и др. Важно е да се отбележи,​ че CRP е много динамичен показател,​ възможно е да се увеличи или намали в пъти за няколко дни.
  
  
Ред 48: Ред 38:
  
 Аналитичен принцип в Цибалаб ЕООД: Аналитичен принцип в Цибалаб ЕООД:
-Имунотурбидиметрия на латексов принцип. Човешки ​ CRP аглутинира с латексови частици,​ натоварени с моноклонални анти-CRP антитела. Образуваните комплекси се отчитат турбидиметрично.+Имунотурбидиметрия на латексов принцип ​на автоматичен анализатор. Човешки ​ CRP аглутинира с латексови частици,​ натоварени с моноклонални анти-CRP антитела. Образуваните комплекси се отчитат турбидиметрично.
immunology/crp.txt · Последна промяна: 14.03.2016 14:45 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki