Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:feritin [22.03.2017 18:58] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +======Феритин ​ ======
  
 +^LOINC ​ | 2276-4|
 +^Кратко наименование|Феритин |
 +^Мерни единици ​ |µg/L |
 +^Методика ​ |Имунохимичен/​ECLIA/​CLIA ​ |
 +^Други имена ​ |Feritin, апоферитин(белтъчната молекула без желязо) |
 +^Материал ​ |Серум или плазма|
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |Стабилност - 3 дни при 4 до 8ºС, 1 месец на -20ºС |
 +^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно ​ |
 +^Референтни стойности ​  ​|Възрастово зависими|
 +^От 0 до 1 година |12 - 300 |
 +^От 1 до 6 години |4 - 67|
 +^От 6 до 17 години ​ |Мъже 14-150; Жени 7-84|
 +^ От 17 до 60 години |Мъже 30-400; Жени 13-150|
 +^Над 60 години ​ |15 - 650 |
 +
 +===== Информация за пациенти =====
 +
 +==== Същност на изследването ====
 +
 +Феритинът е протеин с големина на молекулата около 450 kDa, който включва 24 апоферитинови мономери, ​ образуващи ​ сферични частици. Повече от 4000 атома желязо могат да се свържат в една сфера, където се запазват като Fe3+ йони. В човешките клетки се намират две субединици феритин:​ леки ​ (L)  и тежки ​ (H). Повечето тъканни феритинови молекули ​ са хетерогенна смес от равни части на двете субединици. Циркулиращият феритин нормално е предимно в L форма и не е свързан с желязо. У здрави индивиди,​ 50-81% от циркулиращия феритин е глюкозилиран; ​ глюкозилираният феритин има по-дълъг полуживот /около 50 ч./ отколкото неглюкозилирания / 5 ч./
 +Феритинът е основен белтъчен склад на желязо в тъканите и е свързан с  навлизането,​ запазването и използването му в клетките. Феритинът запазва ​ желязото в биологично подходяща форма и така предпазва клетките от неговия токсичен ефект като увеличаващ свободни кислородни радикали . Феритинът се намира във всички клетки,​ въпреки че най-много желязо се складира в хепатоцитите,​ макрофагите на костния мозък и далака,​ където се осигурява синтезата на хемоглобина. Само много малко количество феритин присъства в плазмата,​ но при здрави хора ​ неговата концентрация е директно пропорционална на количество на желязо в цялото тяло. Тази зависимост прави изследването на феитин в серум или плазма идеален неинвазивен тест за статуса на желязото. При ниско желязо феритиновата синтеза и транслация е подтисната и обратно. Около две трети от запасите на желязо в човешкото тяло се съдържат във феритина. Остатъчни запаси на желязо се съдържат в неразтворимия хемосидерин,​ който най-вероятно представлява денатурирана форма на феритина. Установена е положителната корелация между нивата на серумния феритин и проинфламаторни цитокини. ​ Известно е, че провъзпалителни цитокини като TNFa и IL-1a  стимулират експресията на феритин чрез индуциране на транскрипцията на гена Н феритин. Може да се приеме,​ че наличието на феритин в тъканите и кръвта може да се променя ​ от две съвсем независими ​ причини – статуса на желязо и статуса на възпалението!
 +
 +
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +  * Изчерпване на запасите. Серумен феритин <15 µg/L  винаги показва изчерпване на запасите от желязо при пациенти със или без анемия. Тази граница е валидна само за пациенти без съпътстващо заболяване,​ което да въздейства на феритиновата концентрация. Нормална концентрация на феритин не изключва железен дефицит!
 +  * При диагноза на желязодефицитна анемия. Концентрацията на феритин намалява преди развитие на железен дефицит;​ преди намаление на хемоглобина,​ размера ​ на еритроцитите или серумното желязо.
 +  * При ДД на хипохромна анемия. При хипохромна анемия,​ която ​ не е причинена от железен дефицит / като напр. таласемия,​ сидеробластоза,​ туморни или инфекциозни причини/​ феритинът е в нормални концентрации или повишен.
 +  * При контрол на терапия с желязо.
 +  * При ​ претоварване с желязо. При концентрация на феритин ​ > 400 µg/L  и отсъствие на нарушен метаболизъм трябва да се установи причината за претоварване с желязо.Това може да се наблюдава при наследсвена хемохроматоза(рядко) или да бъде причинено от ексесивна суплементация с желязо или хемотранфузия.
 +
 +
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +
 +Взема се венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. Препоръчително е кръв да се вземе сутрин на гладно. Не е необходима друга специална подготовка.
 +
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +  -  **Повишени** концентрации на феритин: ​
 +  * При наследствена хемохроматоза
 +  * При забоявания,​ които не са сварзани с складиране на желязо-тъканна некроза;​ блокиране на еритропоезата наличие на туморна тъкан; промяна в клирънса на чернодробния феритин;​ при заболявания с възпалителна компонента,​ тъй като феритинът е положителна компонента на острата фаза на възпалението.
 +
 +
 +  * **Понижени** концентрации на феритин:​
 +  * При остра кръвозагуба – до 1-2 седмици след инцидента
 +  * При хронична кръвозагуба – менорагия,​ гастроинтестинална хеморагия,​ нарушение на кръвоносните съдове.
 +  * Малабсобционен синдром
 +  * При нарушено хранене или увеличена необходимост – беременност,​ възраст и др.
 +  * При пациенти с придружаващи заболявания като възпаления или нарушено използване на желязо,​ концентрации на феритин < 50 µg/L се приемат за показател за железен дефицит.
 +  * При пациенти с хронични бъбречни заболявания /​ХБН/ ​ концентрация на феретен < 100   ​µg/​L ​ е индикатор за железен дефицит. ​
 +
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +Следва при интерпретация на резултатите , да се има пред вид следните вариации: ​
 +  * Интраиндивидуални вариации -14.2%.  ​
 +  * Интериндивидуални вариации – 15%. 
 +  * Вариации на метода – 4% при 100 -300 µg/L ; 10% при 10 – 20 µg/​L  ​
 +  ​
immunology/feritin.txt · Последна промяна: 22.03.2017 18:58 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki