Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:histonovi [07.11.2012 10:51] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти- хистонови антитела ======
  
 +Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу ядрените хистони. Хистоните са няколко протеина,​ които образуват комплекси с двойноверижната ДНК, наречени нуклеозоми. ДНК обвива или е вътре в хистоновите комплекси. Всички хистони и хистонови комплекси могат да са мишена за автоантитела.
 +Анти-хистоновите антитела ноже да са от IgG, IgM и IgA  изотипове,​ на само IgG антителата се асоциират с лупусна активност.
 +
 +**Клинична значимост**
 +
 +  * Анти-хистоновите антитела не са специфични за никоя болест,​ но се срещат с различна честота при: СЛЕ (50 - 80%), лекарствено-индуциран лупус (92 -95%), ревматоиден артрит (до 11%), синдром на Felty (до 79 %), системна склероза (30%) , ПБЦ (до 55%) и др. 
 +
 +  * Високи титри анти-хистонови антитела се установяват само при системен или лекарствено-индуциран лупус (вследствие приема на procainamide,​ hydralazine,​ isoniazid, chlorpromazine,​ methyldopa, sulfasalazine,​ captopril, бетаблокери,​ антиконвулсанти). Затова,​ при установен висок титър анти-хистонови антитела и липса на симптоматика за СЛЕ, анти-хистоновите антитела се явяват диагностичен маркер за лекарствено - индуциран лупус. Те изчезват до 1 година след спиране приема на лекарството.
 +
 +  * При болни със системна склероза,​ наличието на анти-хистонови антитела се асоциира с увреждане на белия дроб, бъбреците и сърцето,​ както и с броя на засегнатите кожни участъци при морфея.
 +
 +  * Анти-хистонови антитела могат да се открият при неопластични болести,​ субакутна сензорна невропатия и инфекции
immunology/histonovi.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:51 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki