Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
immunology:il6 [04.05.2020 16:12]
milena
immunology:il6 [05.05.2020 10:04] (текуща)
admin
Ред 17: Ред 17:
  
 Интерлевкин-6 притежава разнообразни биологични действия,​ добре илюстрирани на представената фигура. Интерлевкин-6 притежава разнообразни биологични действия,​ добре илюстрирани на представената фигура.
 +{{:​immunology:​ijbsv08p1227g01.jpg?​600 |}}
  
 Една от основните му активности е да костимулира имунните реакции. IL-6 стимулира синтеза на острофазови белтъци в чернодробните клетки,​ повишава диференциацията и имуноглобулиновата синтеза при В-клетките,​ стимулира хемопоезата и тромбопоезата (промотира мегакариоцитната матурация),​ повишава растежа на трансформирани хепатоцити и миеломни клетъчни линии в тъканни култури. IL-6 синергично усилва митотичния ефект на IL-1 и TNF върху хелперните Т-клетки,​ което се дължи на неговата способност да повишава експресията на рецептора за IL-2 и диференцирането на CD4 клетки в Т-хелперни клетки. IL-6 влияе върху растежа и пролиферацията на ранните прогениторни клетки в тимуса и костния мозък, по-късно е важен както за активирането на Т клетките,​ така и за активирането на естествените убийци (NK).  IL-6 е медиатор при повишaване на телесната температура в реакцията на остра фаза, която предпазва от тъканно увреждане. Той е в състояние самостоятелно да стимулира активността на остеобластите и растежа на кератиноцитите. IL-6 може да повлияе глюкозната хомеостаза и метаболизма пряко и косвено чрез действие върху ​ мускулни клетки,​ адипоцити,​ хепатоцити,​ панкреасни β-клетки и невроендокринни клетки. Негова основна имунологична функция е да потенцира ефектите на други цитокини. ​ Една от основните му активности е да костимулира имунните реакции. IL-6 стимулира синтеза на острофазови белтъци в чернодробните клетки,​ повишава диференциацията и имуноглобулиновата синтеза при В-клетките,​ стимулира хемопоезата и тромбопоезата (промотира мегакариоцитната матурация),​ повишава растежа на трансформирани хепатоцити и миеломни клетъчни линии в тъканни култури. IL-6 синергично усилва митотичния ефект на IL-1 и TNF върху хелперните Т-клетки,​ което се дължи на неговата способност да повишава експресията на рецептора за IL-2 и диференцирането на CD4 клетки в Т-хелперни клетки. IL-6 влияе върху растежа и пролиферацията на ранните прогениторни клетки в тимуса и костния мозък, по-късно е важен както за активирането на Т клетките,​ така и за активирането на естествените убийци (NK).  IL-6 е медиатор при повишaване на телесната температура в реакцията на остра фаза, която предпазва от тъканно увреждане. Той е в състояние самостоятелно да стимулира активността на остеобластите и растежа на кератиноцитите. IL-6 може да повлияе глюкозната хомеостаза и метаболизма пряко и косвено чрез действие върху ​ мускулни клетки,​ адипоцити,​ хепатоцити,​ панкреасни β-клетки и невроендокринни клетки. Негова основна имунологична функция е да потенцира ефектите на други цитокини. ​
immunology/il6.txt · Последна промяна: 05.05.2020 10:04 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki