Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

immunology:jo1 [07.11.2012 10:54]
admin създадена
immunology:jo1 [07.11.2012 10:56] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== Анти- Jo-1 антитела ======
  
 +Тези антитела се наричат още histidyl- tRNA (tRNA His синтетазни антитела. Нistidyl- tRNA synthetase e ензим, който катализира свързването на аминокиселината хистидин със специфична РНК и затова тези антитела се наричат още анти-РНК антитела.
 +
 +**Клинично значение**
 +
 +  * Анти- Jo-1 са диагностичен маркер за автоимунен миозит. Тук се включват болестите:​ дерматомиозит/​полимиозит,​ миозити в припокриващ се (оverlap) синдром с други съединителнотъканни автоимунни болести. Диагностичната специфичност е почти 100%, а чувствителността е 18 – 46%. Повечето от болните с миозит и анти-Jo-1 антитела страдат от т.нар. анти-синтетазен синдром.
 +
 +**Прогностичен маркер**
 +
 +  * болни с миозит и положителни анти-Jo-1 имат по-тежко протичане,​ с чести епизоди на активност и по-лоша прогноза. Над 70% от тях развиват интерстициално белодробно засягане.
 +  * Титърът на анти-Jo-1 флуктуира с активността на заболяването и те могат да изчезнат от серума след успешно лечение или продължителна ремисия
 +  * D-penicillamine може да предизвика развиване на анти-Jo-1 положителен полимиозит при болни с ревматоиден артрит. Антителата и миозитът обикновенно изчезват след прекъсване на лечението с D-penicillamine.
 +  * Около 60 % от анти-Jo-1 положителните серуми имат и анти-Ro52 антитела.
 +
 +**Индикации за изследване**
 +
 +Подозрение за анти-синтетазен синдром
 +Диференциална диагноза на миозит
 +Изясняване на диагнозата при идиопатичен фиброзиращ алвеолит.
immunology/jo1.txt · Последна промяна: 07.11.2012 10:56 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki